14.08.2011

Tag Skarridsø og de andre sager alvorligt

LEVs Landsformand, Sytter Kristensen, har skrevet til Socialminister Benedikte Kiær oven på sagen om Skarridsøhjemmet i Holbæk Kommune. I brevet opfordrer Sytter Kristensen ministeren til at tage en række konkrete initiativer, som kan forbedre forholdene for mennesker med udviklingshæmning.

I brevet oplister Sytter Kristensen en række kendetegn ved de efterhånden mange mediesager om behandlingen af mennesker med udviklingshæmning i bosteder, som vi har set de sidste 5-6 år. Sytter Kristensen understreger, at det langt fra er på de fleste bosteder, at man kan finde problematiske forhold - men omvendt, at det er på mange flere end vi bryder os om at tænke på.

Blandt de kendetegn ved de medieomtalte sager, som Sytter Kristensen opregner, er bl.a. en problematisk medarbejderkultur, utilstrækkelig ledelse, utilstrækkelige tilsyn, og at der er tale om utidssvarende boliger.

Sytter Kristensen konstaterer på denne baggrund, at de fælles kendetegn ved sagerne"… er slående, og de giver en ganske klar indikation af, at vi ikke blot har at gøre med svigt blandt brodne kar blandt medarbejderne i bostederne. Vi har, som du også er inde på i Ekstra Bladet mandag, at gøre med grundlæggende systemfejl."

LEVs formand opfordrer på den baggrund Socialministeren til at vise ansvar og tage konkrete initiativer, som kan forbedre rammerne om og indholdet i den indsats, som ydes for mennesker med udviklingshæmning i bostederne.

Initiativerne, som LEV foreslår, handler bl.a. om forbedring af kommunernes tilsyn og den måde, som tilsynets resultater omsættes i praksis. Det foreslås bl.a., at der etableres en national enhed - eller et center - som kan støtte kommunerne i denne opgave. De øvrige konkrete initiativer, som Sytter Kristensen foreslår, at der ses nærmere på, er:

  • At personale, pårørende og andre får et sted, hvor de - uden at frygte negative konsekvenser - kan fortælle om episoder eller forhold som de oplever som uværdige eller direkte krænkende for beboerne.

  • At retssikkerheden for mennesker med udviklingshæmning i bosteder styrkes. Det handler bl.a. om tydeligere ret til individuel ledsagelse, styrkelse af arbejdet med handleplanerne samt krav til varetagelsen af værgemål.

  • Styrkelse af den socialpædagogiske faglighed.

Endelig opfordrer Sytter Kristensen til, at ministeren nu tager initiativ til udarbejdelsen af en "… konkret, national plan, som sætter handling bag de soleklare intentioner og værdier, som ligger bag dansk handicappolitik, servicelov og handicapkonvention: Fra institution til egen bolig - og ikke kun på papiret."

De mere konkrete og kortsigtede initiativer, som bør tages her og nu, må ikke føre til, "… at det langsigtede perspektiv for udviklingen af rammer for og organisering af hjælpen til mennesker med udviklingshæmning, fortsat ignoreres på nationalt niveau." konstaterer Sytter Kristensen.

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden