christiansborg.slot.set.fra.bassin.på.ridebanen(1).jpg Billede fra FT.dk, fotograf Anders Hviid 29.08.2011

Valget handler om velfærd

Så er valgkampen skudt i gang. Det bliver en kort, men helt sikkert også meget intens affære. Alle politikere og kommentatorer er enige om, at den stort set udelukkende kommer til at handle om overordnede finanspolitiske spørgsmål. Og det tror jeg, at de har ret i.

Men den underliggende dagsorden for diskussionen af finanspolitikken er jo bevarelsen og udviklingen af det danske velfærdssamfund. Vi skal sikre kernevelfærden lyder det igen og igen. Og i mine øjne kan der altså ikke være tvivl om, at støtten til børn, unge og voksne med udviklingshæmning er kernevelfærd. En undersøgelse, som TNS Gallup foretog for LEV i forsommeren viser, at det er et overvældende flertal af danskerne enige med mig i.

Derfor vil LEV også gøre, hvad vi kan for at gøre landets politikere opmærksomme på situationen for mennesker med udviklingshæmning - og på behovet for at skabe positive forandringer.

Desværre er der jo en del at tage fat på.

Især de seneste par år er hjælpen til mennesker med udviklingshæmning kommet under heftige angreb. Både i den generelle diskussion om udgiftsudviklingen på handicapområdet og i form af meget indgribende forringelser i levevilkår samt støtte- og udviklingsmuligheder.

Alle med et direkte kendskab til området ved, at der over flere år er gennemført den ene forringelse efter den anden i tilbud for mennesker med udviklingshæmning. Alligevel har vi det seneste års tid måtte lægge øre til uhyrlige påstande om, at det er borgernes stigende forventninger, klagesystemet og en ny krævementalitet, som er problemet. KL og nogle kommuner har ført an i denne hetzlignende debat, men Folketinget bærer også et stort ansvar for, at tingene har udviklet sig som de har.

I de kommende uger skal vi i LEV gøre, hvad vi kan for at sætte vilkår og udviklingsmuligheder for mennesker med udviklingshæmning på dagsordenen. Det skal vi både gør centralt og lokalt i forhold de mange kandidater rundt omkring i hele landet.

Vi vil på LEVs hjemmeside spørge politikerne på handicapområdet om deres holdninger og deres svar på udfordringerne. Men lokalt er der også mulighed for at sætte vores sag på dagsordenen - skriv til de lokale folketingskandidater på Facebook, mød op og stil spørgsmål ved vælgermøder, skriv til den lokale presse osv.

I denne uge får alle LEVs kredse en lille pakke fra landsforeningens sekretariat med materiale og gode råd til det lokale arbejde. Jeg håber, at I vil tage godt i mod det, og at mange af jer vil tage det i brug, i de knap tre uger valgkampen varer.

God valgkamp!

Sytter Kristensen

 

Billedtekst: Billede fra FT.dk, fotograf Anders Hviid

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden