15.12.2011

Den nye regering fastholder planer om forringelser af retssikkerheden

Økonomiske hensyn og kommunale serviceniveauer skal spille en større rolle i ankesystemets vurdering af klagesager på bl.a. handicapområdet. Det var et af elementerne i økonomiaftalen mellem KL og den tidligere regering. Dengang var Socialdemokraterne, De Radikale og SF meget skeptiske - og det har også været signalerne efter valget. Alligevel er forslaget nu med i det katalog over lovforslag, som den nye regering vil fremsætte.

Debatten om klagesystemet tog udgangspunkt i KLs ønske om at give kommunale serviceniveauer og økonomiske hensyn en større vægt i de kommunale afgørelser på det sociale område. Fra handicaporganisationerne var der stor modstand, og KLs planer var en meget vigtig del af baggrunden for indkaldelsen af stormødet "Stop Hetzen" den 1. juni i år.

Kursskifte fra ny regering
Dengang var der opbakning til LEVs og de øvrige handicaporganisationers bekymring for retssikkerheden, blandt andet fra den daværende opposition. Derfor undrer det også Landsforeningen LEVs landsformand Sytter Kristensen, at forslaget er med i den nye regerings lovkatalog:

- Det her er et dybt bekymrende forslag, som vil betyde forringelser af udsatte borgeres rets-sikkerhed. Det sender nogle markante signaler til kommunerne og til klagesystemet om, at økonomiske hensyn skal vægtes højere. Den slags politisk signalgivning tror jeg desværre har større negative effekter end man umiddelbart skulle tro. Og det var vel også KLs hensigt.

- Jeg har svært ved at forstå, hvorfor regeringen fastholder forslaget. Det er ikke løsningen på kommunernes økonomiske problemer at forringe retssikkerheden. Tværtimod medvirker det til at fastholde det sludder om at kommunernes anstrengte økonomi skyldes forkælede mennesker med handicap, udtaler Sytter Kristensen.

LEV holder øje med behandlingen
Sytter Kristensen lover, at vi i Landsforeningen LEV vil holde godt øje med lovforslaget, når det skal behandles i Folketinget i løbet af foråret:

- Jeg så allerhelst, at regeringen slet ikke fremsatte forslaget. Men når det er i lovkataloget, så må vi regne med, at det sker. Vi vil arbejde for, at det ikke opnår flertal, udtaler Sytter Kristensen.

I regeringens lovprogram står der bl.a.:
Lovforslaget præciserer, at kommunerne i overensstemmelse med forvaltningsretlige grundsætninger har mulighed for at fastsætte lokalpolitisk besluttede serviceniveauer for ydelser efter loven, samt at lovligt fastsatte serviceniveauer skal indgå som en del af afgørelsesgrundlaget for ankemyndighederne, når kommunerne henviser til disse i påklagede afgørelser. Derudover præciseres det, at såvel faglige som saglige økonomiske hensyn skal indgå i kommunernes konkrete afgørelser.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap