28.02.2011

Er der styr på magtanvendelsen i Lemvig?

Tvunget hjemmefra med skrål og skrig og armen vredet om på ryggen. Det er nogle af ingredienserne i avisomtalen af en voldsom og pludselig fjernelse af to ældre søstre med udviklingshæmning fra deres hjem lidt uden for Lemvig. Kommunen benægter, at der er sket fejl i forløbet, men i Landsforeningen LEV føler vi os ikke overbeviste.

To ældre borgere med udviklingshæmning blev udsat for en pludselig og ret hårdhændet fjernelse af medarbejdere fra et af Lemvig Kommunes tilbud i november sidste år. Sådan fremstår det i hvert fald ifølge to artikler i Lemvig Folkeblad. Der er tale om to søstre, der begge er udviklingshæmmede, og som gennem hele deres tilværelse har boet sammen med en tredje søster, der ikke er udviklingshæmmet.

Tvangsflytning
Søstrene er i dag 71 og 61 år. Hele deres liv er de blevet passet hjemme af deres mor og deres søster Sonja Maagaard. Moderen døde for halvandet år siden, og siden da har den 66-årige søster passet dem.

I sommeren 2010 fik Sonja Maagaard imidlertid rygproblemerne, og Lemvig Kommune ydede derfor i perioder hjælp til familien 24 timer i døgnet. Men den 30. november 2010 mødte medarbejdere fra kommunen op i de tre søstres hjem for mod familiens vilje at fjerne de to søstre fra hjemmet og placerede dem i Labyrinten, et døgntilbud i Lemvig. Baggrunden for tvangsflytningen var, at kommunen ikke længere ville bevilge 24 timers hjælp i hjemmet. Sonja Maagaard protesterede mod fjernelsen fra hjemmet, men lige meget hjalp det.

Til Lemvig Folkeblad udtaler Sonja Maagaard: "Det protesterede jeg imod, da mine søstre altid har været hjemme. Men de tvang dem af sted, den ene med armen vredet om på ryggen. De skreg og græd. Det var helt forfærdeligt."

Omkring jul kommer de to anbragte søstre hjem igen, og opholdet i døgntilbuddet har ikke været nogen god oplevelse. Sonja Maagaard mener bl.a., at den ene af hendes søstre har været udsat for hårdhændet behandling i forbindelse med opholdet.

Uenighed om forløbet
Handicap- og psykiatrichefen i Lemvig Kommune afviser i Lemvig Folkeblad, at kommunen har begået fejl i forløbet. Han siger, at Sonja Maagaard selv - på hendes søstres vegne - indvilgede i at søstrene skulle i døgntilbuddet Labyrinten. Han begrunder behovet for anbringelsen af de to søstre med, at kommunen ikke længere kunne tilbyde tilstrækkeligt med fagligt personale til at passe søstrene i 24 timer i døgnet i hjemmet.

LEV ind i sagen
LEV har siden omtalen i Folkebladet været i kontakt med familien og med lokale LEV- og DH-folk i Lemvig Kommune. Herfra bekræftes beskrivelsen fra Folkebladet, og det har fået LEVs landsformand Sytter Kristensen til at reagere:

- Jeg har nu skrevet et brev til Lemvigs borgmester, og stillet en lang række spørgsmål til forløbet. Det er nogle meget problematiske oplysninger, vi har fået, og der er altså behov for, at kommunen tager det her meget alvorligt.

Ulovlig magtanvendelse?
Det er ikke tilladt at anvende magt og flytte borgere fra deres egen bolig, med mindre der er helt ekstraordinære og akutte begrundelser. Servicelovens regler om magtanvendelse er restriktive, og formålet er, at forbygge anvendelsen af magt.

- Jeg synes, det her lugter af ulovlig magtanvendelse. Jeg kan ikke vide med 100 procents Sikkerhed, om det er tilfældet, men så vidt jeg er orienteret, har Det sociale nævn ikke været involveret og givet tilladelse til flytning af de to søstre uden deres samtykke. Der har slet ikke været tale om en akut situation, hvor det var nødvendigt at anvende magt. Der var mange andre muligheder for at løse situationen, som ikke var afprøvet, siger Sytter Kristensen.

Derfor kredser spørgsmålene i landsformandens brev til Lemvig kommune også netop om forudsætningerne for magtanvendelse. Blandt de spørgsmål, som LEV beder kommunen forholde sig til, er: Var andre muligheder afprøvet? Har Det sociale nævn truffet afgørelse om flytning? Synes kommunen, at personalemangel er en tilstrækkelig begrundelse for at gennemtvinge en flytning? 

- Nu har kommunen mulighed for at forholde sig åbent og selvkritisk til, om de nu også har handlet etisk forsvarligt og i tråd med reglerne på området. Indtil videre har der fra kommunens side været tale om blank afvisning af, at "der var noget at komme efter". Men så er det godt nok lidt mærkeligt, at borgerne kan have en så fundamentalt anderledes opfattelse af forløbet.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap