solvænget allerod.jpg 18.01.2011

Ret til at få besøg

Nyt lovforslag slår fast, at man selv bestemmer, hvem man vil have besøg af - også selvom man bor i et botilbud.

- Med det her lovforslag kommer der ordnede forhold, og der bliver mulighed for at klage over en kommunes beslutning. Det er et klart fremskridt. Men der er stadig plads til forbedringer. Sådan siger LEVs landsformand Sytter Kristensen om forslaget om regulering af besøgsrestriktioner, som netop har været i høring.

I sommeren 2010 var der en del debat i medierne om, hvordan personalet på nogle ældreplejehjem havde indført forbud mod, at nogle pårørende kunne besøge beboere i plejehjemmet. Hvis en pårørende for eksempel var kritisk over for serviceniveauet, fik de angiveligt at vide, at de ikke længere måtte komme på besøg hos deres familiemedlem. Det vakte naturligvis forargelse.

Nyt lovforslag
Derfor er socialministeren nu kommet med et forslag til nogle nye regler, der præciserer, hvornår der kan indføres såkaldte besøgsrestriktioner over for pårørende til beboere i eksempelvis botilbud efter serviceloven.

Formålet med lovforslaget er at slå fast, at beboere i plejehjem, botilbud og lignende selv bestemmer, hvem de vil have besøg af. Kommunen kan kun begrænse pårørendes besøg, hvis man gør brug af fællesarealer (fx TV-stue, fælleskøkken eller fællesdagligstue). I beboerens egen lejlighed eller værelse er det udelukkende beboeren selv, som kan begrænse, hvem hun vil have besøg af.

Trusler og vold kan give besøgsrestriktion
I forslaget lægges der op til, at kommunen kan indføre en besøgsrestriktion over for en pårørende, hvis vedkommende er voldelig eller truer personale eller andre beboere. Der skal være tale om grove tilfælde, som kan gøre det utrygt for andre beboere eller personalet - og man skal fra kommunens side have forsøgt at ændre situationen med mindre drastiske midler. Forslaget siger desuden, at en besøgsrestriktion kun kan indføres af kommunalbestyrelsen - og at både beboeren i botilbuddet og den pårørende kan klage over afgørelsen.

- Det er på tide, at der kommer mere skik på det her område. Jeg er efterhånden stødt på en del eksempler, hvor forstanderen i et botilbud forbyder en pårørende at komme på besøg hos deres udviklingshæmmede søn eller datter. Det kan være på grund af, at de i god ro og orden har kritiseret den måde, personalet yder støtte til beboeren. Det skulle der gerne blive sat en stopper for nu, siger Sytter Kristensen.

Kritiske ytringer skal være ok
Men der er stadig plads til forbedringer. Landsforeningen LEV har i sit bidrag til DH's høringssvar på lovforslaget bl.a. bedt om, at det understreges tydeligere, at kritiske ytringer fra en pårørende om eksempelvis serviceniveau. ikke i sig selv kan begrunde en besøgsrestriktion. Og regelsættet skal gælde, uanset om man bor i formelt set midlertidige (§ 107) eller permanente (§ 108) boformer.

Til slut gør LEV også opmærksom på, at bøvlet med de ændrede regler om betalings-, handle- og opholdskommune, endnu engang bliver tydelige i forbindelse med forslaget. For hvilken kommunalbestyrelse er det, som skal beslutte en besøgsrestriktion? Den kommune hvor botilbuddet ligger (og hvor beboeren jo bor) eller beboerens handle- og betalingskommune?

Folketinget skal nu behandle lovforslaget, og man kan forvente at det træder i kraft omkring sommer.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap