dkregioner_grundlogo_rgb.jpg 04.01.2011

Skævhed i kommunernes tilbud til handicappede

Små kommuner kan have svært ved at give handicappede borgere de tilbud, de har brug for, viser ny rapport. Det kan betyde forskelle i tilbud til svært handicappede, afhængig af hvor de bor, skriver Danske Regioner i en nyhed fra den 10. december 2010 på deres hjemmeside.

Efter at kommunerne med strukturreformen i 2007 overtog langt størstedelen af de tidligere amtslige tilbud til borgere med handicap, er de små kommuner i stigende omfang blevet afhængige af de store kommuners højt specialiserede tilbud til handicappede. Det er en af tendenserne i en ny rapport fra AKF, der evaluerer specialiserede tilbud til handicappede i 2006-2010.

- På den måde kommer nogle af de mindre kommuner i klemme. De har hverken økonomisk eller befolkningsmæssigt grundlag for at drive højt specialiserede tilbud, og derfor må de købe sig til ydelserne i andre kommuner eller regionen. Det indebærer en risiko for, at handicappede borgere med identiske behov tilbydes meget forskellige ydelser, afhængig af hvilken kommune de bor i, siger Carl Holst, næstformand for Danske Regioner.

Med strukturreformen er der skabt markedslignende vilkår for sociale ydelser, og det har medført, at kommunerne tilpasser ydelserne til efterspørgslen, både i indhold og i omfang. Det kan gå ud over specialiserede tilbud til små grupper af handicappede, eksempelvis genoptræningstilbud til senhjerneskadede.

- Disse tilbud er ofte sårbare overfor svingende efterspørgsel, og risikerer derfor lukning. Det kan have store konsekvenser for borgere med helt særlige behov, lyder det fra Carl Holst.

Handicaporganisationerne oplever forringelser
Ifølge rapporten vurderer handicaporganisationerne LEV, SIND, Hjerneskadeforeningen, Landsforeningen Autisme, Spastikerforeningen, Dansk Blindesamfund og Høreforeningen, at strukturreformen har ført til en ringere kvalitet i sagsbehandlingen. Organisationerne oplever direkte forringelser af service- og kvalitetsniveauet som følge af kommunernes stramme økonomi.

- Vores medlemmer har desværre oplevet, at sagsbehandlerne ikke har den faglige indsigt i hjerneskadedes kognitive funktionsnedsættelser, og derfor har de svært ved at henvise til de rette tilbud, siger direktør for Hjerneskadeforeningen, Svend-Erik Andreasen, og fortsætter:

- I det hele taget har reformen betydet, at den specialiserede faglige viden er nedadgående. Mange højt specialiserede faglige videnmiljøer, som er opbygget gennem mange år, er blevet opløst, fordi hverken små eller store kommuner henviser til tilbuddene, men i stedet forsøger, at finde et kommunalt alternativ, hvor niveauet generelt er lavere.

Socialministeren deler bekymring
Danske Regioner skal nu mødes med socialministeren og KL om, hvordan man kan sikre kvaliteten i tilbud til svært handicappede.

- Vi har her i efteråret rettet henvendelse til socialministeren med vores bekymring for det højt specialiserede socialområde. Og det glæder mig, at socialminister Benedikte Kiær deler vores bekymring. Hun har inviteret Danske Regioner og KL til at pege på, hvordan man sikrer høj faglig kvalitet inden for de økonomiske rammer. Som rapporten her peger på, er der flere områder, som bør undersøges nærmere, og det vil vi nu tage fat på, siger Danske Regioners næstformand, Carl Holst.

Kilde: Danske Regioner

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap