mathilde og flemming andreasen.jpg 18.01.2011

Ulovlig afspecialisering

Flere kommuner arbejder på at ændre specialtilbud til børn med handicap til ordinære dagtilbud. Guldborgsund kommune har allerede truffet beslutningen. Men det er ulovligt, mener LEV. Socialministeren afventer nu en afgørelse i tilsynet, men kommunen kunne lige så godt omgøre beslutningen med det samme, mener LEV.

Guldborgsund Kommune ændrede pr. 1. januar Solsikken fra et specialtilbud til børn med særlige behov til et almindeligt dagtilbud. Børnene er ikke blevet revisiteret efter serviceloven, hvilket er ulovligt.

I Næstved Kommune har man tilsyneladende også planer om at ændre specialtilbuddet Tumlingen til et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Kommunernes interesse i ændringen er besparelser. Guldborgsund Kommune regner med at spare ca. 1,7 millioner kroner på øvelsen. Det skyldes, at forældrene nu bliver pålagt en forældrebetaling, samt at de selv skal stå for transporten af børnene til og fra institutionen.

Ulovlig praksis
LEV og Spastikerforeningen skrev i december til socialminister Benedikte Kiær for at få hendes stillingtagen til problematikken. Hun svarede i brev af 6. januar blandt andet:

"Afgørelser træffes efter en individuel og konkret vurdering. Dette gælder også, når en kommunalbestyrelse træffer afgørelse om revisitation af et barn til en anden ydelse efter andre regler."

- Dermed siger ministeren for mig at se, at den nu gennemførte beslutning om at ændre Solsikken fra et § 32 tilbud til et almindeligt dagtilbud uden revisitation af det enkelte barn, var ulovlig. Jeg synes at kommunerne nu skulle stikke piben ind og omgøre beslutningen med det samme. Der er ingen grund til at forældrene skal vente i månedsvis, siger LEVs landsformand Sytter Kristensen.

Når LEV har kastet sig ind i sagen om Solsikken i Guldborgsund, er det fordi den er principiel. Hvis kommunerne på denne måde bare kan omdanne specialbørnehaver til almindelige dagtilbud, så tager man luften ud af servicelovens § 32 om specialdagtilbud.

- Det her er en glidebane, som på sigt vil føre til afspecialisering af indsatsen for en meget sårbar gruppe børn. Det er en meget bekymrende tendens, som der skal sættes en stopper for så hurtigt som muligt, slutter Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap