sytter_landscape_bredere kopi.jpg 04.07.2011

Danskerne siger fra over for massive nedskæringer

Jeg synes, det er barsk at være et menneske med udviklingshæmning i de her år. Man skal både tåle at blive udpeget som en forkælet byrde på samfundet - og man skal leve med massive og helt konkrete nedskæringer i hjælpen til at få dagligdagen til at hænge sammen. Senest har regeringen og KL - helt uden at have grundlag for det - kastet sig over ankesystemet og udråbt borgernes retssikkerhed som grunden til, at nogle kommuner ikke kan få økonomien til at hænge sammen.

Men heldigvis er regeringen, borgmestrene, og KL helt ude af trit med danskerne. Et stort flertal af danskerne er nemlig imod, at der sker forringelser i hjælpen til mennesker med udviklingshæmning.

TNS Gallup har for Landsforeningen LEV gennemført en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskerne. Heri blev 1.219 danskere blandt andet spurgt, hvor enige de er i udsagnet "Kommunerne bør som minimum fastholde serviceniveauet i forhold til de voksne udviklingshæmmede, også selvom det vil resultere i skattestigninger". Hertil svarer et markant flertal på hele 71 procent, at de er "Enige" eller "Delvist enige". Blot 7 procent angiver, at de er "Uenige".

Det er ekstremt positivt, at danskerne så entydigt siger fra overfor de massive nedskæringer overfor mennesker med udviklingshæmning. Danskerne viser vilje til at tage ansvar for nogle af samfundets mest udsatte, og befolkningen ved godt, at det ikke er gratis. Hvis der ikke er andre muligheder, vil danskerne ligefrem acceptere en skattestigning.

Nu er skattestigninger jo ikke et mål i sig selv - bestemt ikke. Men danskernes svar på spørgsmålet viser tydeligt, hvor vigtigt det er for befolkningen, at samfundet giver rimelige vilkår til mennesker med udviklingshæmning. Om finansieringen så skal findes via skattestigninger, det vil jeg slet ikke blande mig i - men findes, det skal den. Så måske er det på tide, at regeringen indrømmer, at der er et påtrængende behov for en finansieringsreform på handicapområdet.

Siden statsministerens udmelding om efterlønnen i sin nytårstale, har debatten i høj grad gået på, hvordan vi sikrer velfærdssamfundets fremtid. 'Vi skal sikre kernevelfærden' har været en af parolerne. Men det har været underligt upræcist, hvad denne kernevelfærd så rent faktisk er for noget. Folkeskolen nævnes næsten hver gang, og det samme er tilfældet med sygehusene. Men hvad med mennesker med handicap?

Heldigvis er danskerne slet ikke i tvivl: Ordentlige leve- og udviklingsmuligheder for mennesker med udviklingshæmning er helt klart en del af kernevelfærden i Danmark.

Debatindlæg af Sytter Kristensen, landsformand for Landsforeningen LEV, bragt i Politiken 1. juli.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap