11.07.2011

Downs syndrom er et uddøende handicap

Gravide kvinder får i stigende grad foretaget en abort, hvis en scanning viser, at fostret har kromosomfejl. Sidste år blev der således kun født 21 børn med Downs syndrom mod 61 i 2004.

Det store fald siden 2004 hænger entydigt sammen med, at det før 2004 kun var gravide over 35 år, som fik tilbud om nakkefoldsscanning. Nu får alle gravide tilbuddet og det takker ni ud af ti ja til, skriver dagbladet Information.

Eksperter og handicaporganisationer stiller spørgsmål ved om informationen ved fosterdiagnostik er god nok og peger på, at den enkelte gravide kan føle sig presset til abort.

Intentionen med at udvide tilbud om scanning for misdannelser til alle i 2004 var, at tilbuddet skulle være baseret på objektiv information. Men Sytter Kristensen, formand for LEV, er meget usikker på, hvordan og hvor meget, der bliver informeret.

- Vi ved ikke, hvor meget lægerne informerer, men hvis de gravide skal have et nuanceret tilbud om information, så skal der også være noget om, hvad det vil sige at have et handicappet barn, ellers er informationsniveauet for dårligt, siger hun og hun fortsætter:

- Men hvad er det for egentlig for valgmuligheder, man som forældre reelt har? Hvis lægevidenskaben taler for abort af fostre med eksempelvis Downs syndrom, og når man bruger ord som risikovurdering og risikoberegning, så er forældrene jo allerede taget ved hånden og ført over mod aborten.

Sytter Kristensen så også gerne, at man hørte de mennesker med Downs syndrom og andre handicaps, som det hele handler om, hvad de synes om at blive elimineret:

- I al den debat, jeg har læst, har der ikke været udsagn fra nogle af dem, det handler om. Der tales hen over hovedet på en gruppe mennesker, som ikke får mulighed for at komme til orde. En påstand om, at mange fra gruppen ikke har kendskab til debatten, er sikkert helt rigtig, men der er altså også i denne gruppe mennesker, som både kan læse, høre og forstå. Hvordan tror videnskaben, at disse mennesker oplever at være uønskede i det danske samfund?

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap