beskæftigelse.jpg 07.07.2011

Klart nej til aktivering i hjemmet

En undersøgelse som TNS Gallup har lavet for LEV taler sit klare sprog. Mere end 90 procent af danskerne mener ikke, at udviklingshæmmede skal havde deres dagtilbud eller beskæftigelse samme sted, som de bor.

Mere end 90 procent svarer, at de enten er enige eller delvist enige i udsagnet "Beskæftigelse eller aktivering udenfor hjemmet er vigtig for udviklingshæmmedes trivsel og deres mulighed for at få sociale kontakter." Samtidigt mener en næsten lige så stor del af de adspurgte at det også er vigtigt, at man sørger for aktivering og beskæftigelse i hjemmet.

Det er altså vigtigt for danskerne at udviklingshæmmede har en dagligdag der ligner alle andres, så de har mulighed for at opbygge et socialt netværk, også udenfor deres bofællesskab. Mennesker med udviklingshæmning skal ikke bare ende som "sofadyr", og et helt liv uden fysiske miljøskifte mellem hjem og beskæftigelse eller dagtilbud.

Et reelt problem
Det radikale medlem af Folketinget Socialudvalg, Anne Marie Geisler Andersen, har stillet Socialministeren flere spørgsmål tendensen til at nogle kommuner forsøger at spare penge ved at flytte beskæftigelse og /eller dagtilbuddet hjem til den udviklingshæmmede selv. Ministeren indleder sit svar, med en oplistning af reglerne på området samt en lille beskrivelse af at inklusion er et af grundprincipperne i FNs Handicapkonvention. I den forbindelse præciserer ministeren desuden at det er vigtigt"… at personer med handicap i botilbud har mulighed for at deltage i aktivitets- og samværstilbud uden for botilbuddet, hvor de f.eks. kan opleve et miljøskift og møde andre mennesker end dem, de bor sammen med."

Baggrunden for Anne Marie Geisler Andersens spørgsmål er, at flere kommuner, bl.a. Slagelse, aktuelt arbejder med konkrete planer om at nedlægge de selvstændige dag- og beskæftigelsestilbud, og organisere indsatsen med udgangspunkt botilbuddet - og det vil jo sige i borgerens eget hjem. Den konkrete udmøntning af planerne i Slagelse er uklar, men LEVs formand Sytter Kristensen, er bekymret over tendensen:

- Det er en glidebane, som vi skal holde øje med. Mennesker med udviklingshæmning har krav på et dagligt miljøskifte. Ellers ender vi til sidst i fortidens totalinstitutioner, hvor mennesker er tvunget til at henslæbe næsten hele deres tilværelse inden for botilbuddets mure. Det er ikke værdigt - og det er jeg meget glad for at danskerne bakker så massivt op bag.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap