yes_sir.jpg 07.07.2011

Rettigheder som alle andre

Personer med udviklingshæmning er også mennesker! De har rettigheder og individuelle behov som alle andre. Og det er ikke kun noget, de selv og deres familier mener - det mener danskerne faktisk også ifølge en ny undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Landsforeningen LEV.

Umiddelbart lyder det jo som en indlysende konklusion, at mennesker med udviklingshæmning har rettigheder som alle andre. Men en del er måske kommet i tvivl efter, at KL og en række kommuner igennem flere år har meldt hårdt ud, at handicappede - og ikke mindst mennesker med udviklingshæmning - er dem, der bruger alle pengene, så der ikke er råd til hjælp til ældre og ordentlige skoler.

Undersøgelsen fra TNS Gallup viser imidlertid, at langt hovedparten af danskerne (ca. 85 %) mener, at mennesker med udviklingshæmning har krav på at få den hjælp, de har behov for - uanset om de bor i et stort institutionslignende bosted, et mindre bofællesskab eller i egen lejlighed.

Undersøgelsen viser videre, at 69 procent af danskerne mener, at det er uacceptabelt, at mennesker med udviklingshæmning ikke har et hjem med helt basale toilet- og badeforhold, hvad der rent faktisk er tilfældet for 6000 personer med udviklingshæmning. Kun en procent mener, at det er i orden. 26 procent svarer enten "Det kan forsvares i visse tilfælde" eller "Det er et vilkår, som man må affinde sig med".

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, siger til undersøgelsens resultat:

- Undersøgelsen viser, at danskerne har en klar forståelse for, at mennesker med udviklingshæmning har rettigheder som andre borgere, individuelle rettigheder. Det synspunkt er ikke baseret på, hvad FN eller andre mener er rigtigt. Derimod er der tale om en hel basal fornemmelse for, hvad der er ret og rimeligt, og det synes jeg er utrolig vigtigt at vide. Det går imod flere kommuners og ikke mindst KL's forsøg på at gøre udviklingshæmmede til skurke for kommunernes trange økonomi.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap