retshammer.jpg 08.06.2011

Dom i sag om forsvundne penge afslører stor gråzone

Thisted Kommune skal ikke betale erstatning for, at der forsvandt adskillige tusinde kroner uden bilag fra den bankkonto, som en kvinde med udviklingshæmning havde. Det fastslog retten i Holstebro i en dom tirsdag.

Retten afgjorde, at kvinden, som er udviklingshæmmet og bor i botilbud, ikke har krav på erstatning for et beløb på 150.000 kr., som hendes familie mener, at Thisted Kommune har snydt kvinden for.

Sagen startede, da kvindens søster begyndte at undre sig over, at der var blevet hævet store beløb fra kvindens konto, samt at hun havde betalt store udgifter til blandt andet ferieture. En yderligere undersøgelse viste, at en arv på 114.000 kr. var forvundet.

Kvindens bosted kan ikke dokumentere, hvordan pengene er blevet anvendt, men afviser, at det er sket på en uansvarlig måde. Bostedet har dog beklaget, at en mappe med kvitteringer er blevet smidt ud ved en fejl.

I en kommentar til sagen siger LEVs formand Sytter Kristensen:
- Sagen viser, at der er en stor gråzone, hvor mennesker med udviklingshæmning, der ikke er umyndiggjorte, risikerer at komme i klemme. Det er hverken personalet eller pårørende, som skal bestemme, hvordan borgeren anvender sine egne penge. Det er borgeren selv. Og det skal ske på et ordentligt grundlag med støtte og vejledning. Støtten skal gives på en måde, hvor der ikke kan rejses tvivl om, at det er borgerens egne ønsker og interesser, der er i højsædet. Den tvivl har man desværre kunne rejse i denne sag, og det er ulykkeligt, at den slags skal ende i retten.

Ifølge Berlingske så har kvindens familie endnu ikke besluttet, om dommen skal ankes. Men uanset om den ankes eller ej, så vil de nu tage sagen til Folketingets Ombudsmand.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap