22.06.2011

Rapport om Danmark og handicapkonventionen på vej

Regeringen skal i august måned aflevere en rapport til FN om, hvordan det går med Danmarks virkeliggørelse af FNs Handicapkonvention. Arbejdet med afrapporteringen koordineres af Socialministeriet, og i den anledning var LEV og en række andre handicaporganisationer torsdag i sidste uge inviteret til 'dialogmøde'. LEVs input til regeringens afrapportering fokuserede bl.a. på behovet for bedre boliger, kravet om lige demokratisk medborgerskab samt beskyttelse mod overgreb.

Programmet blev indledt med oplæg fra nogle af de ministerier, som bidrager til rapporten. I ministeriernes oplæg var der fokus på at vise, hvilke initiativer man har taget for at gøre konventionen til virkelighed. Men der var ikke meget om, hvilke udfordringer man ser foran sig. Udfordringerne vil blive beskrevet i forbindelse med den handlingsplan, som Socialministeriet netop har igangsat arbejdet med, hed det.

- Regeringens rapport til FN er et rigtig vigtigt dokument. For hver og en af konventionens artikler skal regeringen beskrive, hvad Danmark har gjort for at leve op til kravene. Men man skal også beskrive, hvad der mangler - og hvad man har tænkt sig at gøre ved det. Jeg håber ikke, at handlingsplanen bliver en syltekrukke . Man kan ikke henlægge alt i en handlingsplan, der først er færdig ved udgangen af 2012, udtaler LEVs Landsformand Sytter Kristensen.

Tag fat på boligerne
Efter ministeriernes indlæg kom flere af handicaporganisationerne på banen. LEV havde i sit indlæg udvalgt tre fokuspunkter. For det først blev behovet for bedre boliger til mennesker med udviklingshæmning fremhævet. Tusindvis af udviklingshæmmede lever fortsat et helt liv i små og utidssvarende boliger. Det skal der tages seriøst fat på.

Demokrati for alle
For det andet blev kravet om lige demokratisk medborgerskab understreget. Reglerne fra 2010 om "Sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar" (handle-, betalings- og opholdskommune) betyder, at mange udviklingshæmmede nu ikke har ret til at stemme på de politikere, som beslutter det serviceniveau, som de er underlagt. Det er et alvorlig demokratisk problem, og det er meget tvivlsomt, om man nogensinde kunne finde på at gøre noget tilsvarende over for andre af landets borgere. Lovgivningen er et eksempel på, at det faktisk kan gå baglæns med implementeringen af konventionen, og det vil være pinagtigt, hvis det ikke kommer med i rapporten til FN.

Beskyttelse mod overgreb
Endelig fremhævede LEV, at man i regeringens rapport til FN bør forholde sig til, om man har gjort tilstrækkeligt for at leve op til konventionens krav om beskyttelse af mennesker med handicap mod overgreb og anden uværdig behandling. Har man gjort nok for at undgå et 'nyt Strandvænge' eller en 'ny Tokant'?

Blandt de deltagende organisationer på mødet i Socialministeriet var desuden Danske Handicaporganisationer, Institut for Menneskerettigheder, Landsforeningen af Psykiatribrugere og en del andre. Alle understregede behovet for, at regeringens rapport til FN giver en dækkende beskrivelse af Danmarks udfordringer med at gøre Handicapkonventionen til virkelighed. I august måned, hvor rapporten skal fremsendes til FN, får vi et billede af, om det er lykkedes. Der er nemlig ingen planer om at sende et afrapporteringsudkast i høring, før det sendes til FN.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap