Statsforvaltningen 08.06.2011

Statsforvaltningen giver forældrene i Solsikken ret – men kommunen nægter at følge afgørelsen

Forældrene til børnene i dagtilbuddet Solsikken i Guldborgsund jublede, da Statsforvaltningen afgjorde, at børnene har ret til et specialtilbud efter serviceloven. Men nu er jublen forstummet, for kommunen har stadig sin helt egen fortolkning af både lov og afgørelse.

En afgørelse fra Statsforvaltningen Sjælland slår fast, at børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne har krav på et særligt dagtilbud efter serviceloven. Afgørelsen konstaterer, at Guldborgsund Kommune godt kan omlægge en specialbørnehave efter serviceloven til et almindeligt dagtilbud - men det forudsætter, at de børn, som går i Solsikken, ikke er såkaldt "§32-børn", det vil sige børn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Og det er tilfældet i dag.

Kommunen kan ikke samlet og administrativt overflytte børnene i specialbørnehaven til et almindeligt dagtilbud. Kravet er, at hvert enkelt barn revisiteres efter serviceloven. Det har Guldborgsund Kommune ikke gjort, og det er ikke i orden, fastslår Statsforvaltningen.

LEVs landsformand Sytter Kristensen glæder sig over Statsforvaltningens afgørelse
- Det er opløftende, at Tilsynets afgørelse er så klar. Men overraskende er det jo ikke. Det er vigtigt, at denne her afgørelse bliver kendt i hele landet, så vi undgår at andre kommuner kaster sig ud i den slags. Det er vigtigt at stå fast på den specialiserede indsats for børn med handicap for den risikerer at blive undergravet, hvis ikke man holder fast i, at indsatsen skal gives efter servicelovens § 32

Ubrugelige revisiteringer
I en kommentar til afgørelsen hævder formand for børne- og undervisningsudvalget i Guldborgsund Kommune, Janne Hansen, ifølge Folketidende, at man har foretaget - eller er i gang med - en revisitering af børnene i Solsikken. Men de såkaldte revisiteringer lever ikke op til kravene. Formand for forældrebestyrelsen på Solsikken, Anne Pedersen, udtaler til Folketidende:

"Der bliver løbende holdt netværksmøder, og det er dem, som kommunen nu hævder er revisiteringsmøder. Men de netværksmøder handler slet ikke om revisitering. Der bliver talt om, hvordan det går, og hvad man skal arbejde med i den kommende periode. Der bliver overhovedet ikke talt om §32 eller noget i den stil. Og på de netværksmøder, der er afholdt før den 7. april i år i Guldborgsund Kommune, er der heller aldrig blevet oplyst noget om klagevejledning mm., som man skal, når der er tale om revisitering."

En del forældre til børn i Solsikken har modtaget et brev fra kommunen, hvori der meget kortfattet står, at deres barn er revisiteret til børnehaven Solsikken. Disse breve lever dog langt fra op til kravene til en revisitering: Den eksisterende afgørelse efter § 32 i serviceloven er ikke nævnt med et eneste ord, og det fremgår kun meget indirekte, at barnet nu tilsyneladende er visiteret efter dagtilbudsloven.

LEV: Ret nu ind og kom videre
- Kommunen er langt ude på skråplanet. De leder tydeligvis med lys og lygte leder efter smuthuller i Statsforvaltningens afgørelse. I over et år har forældrene nu kæmpet for deres ret. Nu, hvor der ligger en klar afgørelse, må kommunens politikere altså stoppe op og få trukket en streg i sandet. Den kommunale forvaltnings praksis skal rettes ind efter statsforvaltningens afgørelse. Nu kan den altså ikke trækkes længere, udtaler LEVs landsformad, Sytter Kristensen.

Forældrebestyrelsen har ikke til sinds at give op. Anne Pedersen fra Solsikkens bestyrelse:
- Vi vil gerne i dialog med Janne Hansen og børne- og undervisningsudvalget. Men hun svarer ikke tilbage på vores henvendelser. Selv om det har været hårdt, så fortsætter vi kampen. Hvis kommunen ikke retter ind, så kan det komme på tale at gå til ombudsmanden med sagen.

I øjeblikket arbejder kommunens jurister på et svar til Statsforvaltningen. Her skal de redegøre for, hvordan kommunen agter at leve op til forvaltningens afgørelse. Kommunens svar skal drøftes på et byrådsmøde den 16. juni.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap