08.06.2011

Sundhedsbehandling eller ej

Hvis demente eller udviklingshæmmede patienter nægter at lade sig behandle, har sundhedspersonale i dag ingen mulighed for at give den nødvendige omsorg og behandling. Landsforeningen LEV, FOA, Alzheimerforeningen, Socialpædagogernes Landsforbund og Lægeforeningen ønsker loven ændret, og organisationerne vil nu mødes med indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder for at finde en løsning på problemet.

Giver en dement eller udviklingshæmmet patient ikke sit samtykke til en behandling, har sundhedspersonale som loven er skruet sammen i dag ikke mulighed for at behandle, uden at bryde loven. Landsforeningen LEV, FOA, Alzheimerforeningen, Socialpædagogernes Landsforbund og Lægeforeningen finder det er uværdigt og krænkende, når demente og udviklingshæmmede patienter dermed afskæres fra nødvendig sundhedsmæssig behandling.

For at sikre disse patienter nødvendig omsorg og behandling, må lovgivningen ændres. Det er vigtigt med klare regler, både af hensyn til patienterne, men også af hensyn til sundhedspersonalet, der skal administrere reglerne.

De fire organisationer har derfor i dag skrevet et brev til indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder. Organisationerne ønsker et møde med ministeren for at drøfte, hvordan en lovændring bedst gennemføres.

LEVs landsformand Sytter Kristensen håber meget at det vil lykkes at komme i dialog med Sundhedsministeren om emnet:

- Tvang og magtanvendelse skal altid være undtagelsen. Det skal være den absolut sidste udvej når alle pædagogiske handlemuligheder er forsøgt. Magtanvendelse må aldrig blive en genvej, fordi det forekommer at være det nemmeste i situationen. Men der kan jo opstå situationer i forbindelse med vigtig sundshedsbehandling, hvor alle muligheder for at opnå samtykke er udtømte. Og så kan magtanvendelse være en nødvendighed. Vi har i mange år haft et fornuftigt regelsæt om magtanvendelse på det sociale område. Det synes jeg at det er oplagt at tage udgangspunkt i når det gælder sundhedsområdet, udtaler Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap