28.05.2011

Fysisk træning svigtes i botilbud

Kommunerne svigter en stor gruppe borgere, der sjældent er i stand til at råbe højest i medierne. En ny undersøgelse lavet af Danske Handicaporganisationer (DH) viser, at borgere, der bor i botilbud på grund af et handicap, ikke får den fysiske træning, de har behov for - og ret til.

Undersøgelsen er en landsdækkende undersøgelse målrettet de botilbud, hvor der bor mennesker med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Undersøgelsen fokuserer på fysisk træning, hvad enten der er tale om eksempelvis genoptræning efter udskrivning fra sygehus eller såkaldt vedligeholdende træning. 

På hele 41,1 % af botilbudene får borgerne næsten aldrig eller blot indimellem den træning, de har behov for. Undersøgelsen viser også, at mange borgere slet ikke får vurderet deres behov for træning, og at de ofte selv må betale for træningen. 

En vurdering af borgerens behov for fysisk træning forudsætter en vurdering af borgerens fysiske funktionsevne. Her viser undersøgelsen, at mange borgere ikke får foretaget en vurdering af deres fysiske funktionsevne, og at den i så fald kun sjældent revideres. Derudover modtager hele 41,4 % af botilbudene næsten aldrig eller aldrig en skriftlig redegørelse af borgerens fysiske funktionsevne fra den visiterende kommune, når en ny person flytter ind i botilbudet. Dette er på trods af, at kommunerne skal tilbyde at udarbejde en handleplan, når der ydes hjælp til mennesker med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Undersøgelsen giver også nogle bud på, hvad der skal til for forbedre træningsindsatsen ift. borgere der bor i botilbud. Såfremt en fysioterapeut er involveret i enten vurderingen af behovet eller varetagelsen af selve træningen, øges sandsynligheden for, at borgerne får den træning, de har behov for. Og det spille i den forbindelse ingen rolle, om fysioterapeuten er ansat i selve botilbudet eller om fysioterapeuten kommer fra eksempelvis kommunen eller egen praksis. Det afgørende synes at være, om der er fysioterapeutisk faglighed involveret i træningen.

Samlet set viser undersøgelsen altså, at er et betydeligt rum for forbedring af træningsindsatsen på området. Danske Handicaporganisationer efterlyser derfor en fremadrettet drøftelse af problemerne og hvordan de kan løses - så borgere, der bor i botilbud, kan få adgang til sundhedsvæsenets ydelser på lige fod med alle andre.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap