marielyst.gif 30.05.2011

Grådige og forkælede?

Kommuner opkræver flere tusinde kroner i gebyrer fra mennesker med udviklingshæmning, for at de kan få lov at komme på ferie. Hamrende umoralsk, siger LEVs landsformand.

"Handicappede bør også bidrage, når skoler, ældreservice og sygehuse skal spare." Det budskab har mange kommunalpolitikere sagt talrige gange i det seneste års tid, når de har skåret ned på bosteder, værksteder, aktivitetssteder, børnehaver og skoler, hvor der bor eller kommer børn, unge og ældre mennesker med udviklingshæmning.

Bag kommunernes argumentation har hele tiden ligget et budskab om, at handicappede har levet over evne og kunne tillade sig ting, som alle vi andre kun kunne drømme om. Berlingske dokumenterer i en artikelserie, at det er fuldstændig forkert.

I dag kan man således læse om en ung mand med udviklingshæmning fra Køge, som skal betale 18.000 kroner for fem dages ferie i et sommerhus på Falster. Det skyldes ikke, at der er tale om et luksussommerhus, men at den unge mand skal betale cirka 9.000 kroner for det medfølgende personales løn. Sytter Kristensen, formand for Landsforeningen LEV, siger:

- Det er dybt forkasteligt, det Køge Kommune gør. Man straffer reelt en ung mand for at være udviklingshæmmet. Hvordan kan de finde på det? Jeg vil kalde det decideret umoralsk. Deres beslutning umuliggør jo, at den unge mand, og formentlig også mange andre mennesker med handicap, fremover overhovedet kan komme på selv små beskedne ferier.

Ulovligt
Men det, Køge Kommune gør, er ikke bare moralsk forkert, det er også ulovligt.

- Det handler ikke om, at man som udviklingshæmmet skal gratis på ferie. Selvfølgelig ikke. Man skal betale som alle andre. Men de ekstraordinære omkostninger, der er i forhold til medfølgende personales løn og udgifter, skal man ifølge loven ikke betale for.

- Desværre ser vi i LEV en del eksempler på netop det, som den unge mand fra Køge har været udsat for. Men nu må og skal ministeriet træde til og slå fast over for kommunerne, at loven skal overholdes.

Ifølge artiklen i Berlingske er Socialministeriet fuldstændig enig i LEVs vurdering af sagen fra Køge Kommune. Ministeriet slår således fast, at en kommune ikke må opkræve betaling for personaleudgifter forbundet med ferien, når ferien indgår som led i et kommunalt bosteds tilbud efter serviceloven.

Den enighed oplevede Sytter Kristensen også, da hun i dag havde møde med socialminister Benedikte Kiær. Her drøftede de blandt andet kommunernes svindel og manglende etik med håndteringen af udviklingshæmmedes pengesager.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap