25.03.2011

Banker giver dårligere renter til handikappede

Dagbladet Politiken kan i dag fortælle, at en række banker med åbne øjne snyder mennesker med udviklingshæmning. Flere banker giver nemlig mennesker med udviklingshæmning mindre i rente på deres opsparing end alle andre.

For eksempel reklamerer Spar Nord med, at man kan få 2,6 procent i rente på opsparing. Udviklingshæmmede må dog nøjes med 0,5 procent. Danske Bank tilbyder heller ikke umyndiggjorte udviklingshæmmede samme og øvrige kunder samme rente.

- Jeg er dybt skuffet over bankernes forskelsbehandling af mennesker med handicap. Det virker nærmest som om, bankerne udnytter, at der er tale om svagt stillede borger, og en kynisk "går den - så går den" indstilling, udtaler Sytter Kristensen, Landsformand i LEV.

Uanstændigt
Forargelsen over bankernes rentepolitik rækker ud over handicapbevægelsens egne rækker. Forbrugerrådet anklager direkte bankerne for at udnytte situationen:

- Hvis handikappede ikke kan få en højrentekonto som andre kunder, ryger gevinsten i bankernes lomme, siger Carsten Holdum, økonom i Forbrugerrådet, til Politiken.

De radikales finansordfører Morten Henriksen siger til avisen, at det er uanstændigt, at snyde mennesker med handicap.

Det er dog ikke alle banker, der giver mennesker med handicap lavere rente. Jyske Bank og Lån & Spar Bank har således bevidst besluttet, at alle kunder skal have samme rente.

Bankerne må godt - eller må de?
Danske Bank og Spar Nords rentepolitik over for handicappede er imidlertid ikke ulovlig, siger Jeanne Blyt, kontorchef i bankernes brancheorganisation, Finansrådet.

- Der er helt klart et større arbejde i disse forvaltningskunder, og nogle banker vælger så at sige, at forvaltningskunderne får en lavere rente, mod at banken så ikke tager et stort gebyr for de ekstra ydelser.

Sytter Kristensen er ikke imponeret over denne melding fra Finansrådet.

- Det er muligt, at det ikke er i strid med banklovgivningen her i landet. Men det er i hvert fald klart i strid med FN's handicapkonvention og med de grundlæggende principper i dansk handicappolitik.

Sytter Kristensen opfordrer værger, pårørende og professionelle inden for området til at kigge bankforretningerne nøje efter i sømmene.

- Hvis ikke anstændigheden kan få bankerne til at sadle om, så håber jeg, at markedsmekanismen kan. Det står jo heldigvis enhver frit for at flytte sine konti til en af de banker, som ikke udøver denne form for diskrimination, siger Sytter Kristensen.