praksis_2010_ta.jpg 09.03.2011

Hold øje med din tabte arbejdsfortjeneste

Kommunernes administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres barn med handicap i hjemmet, er helt hen i vejret. Det dokumenteres godt og grundigt i en undersøgelse fra Det sociale nævn i Statsforvaltningen Sjælland. Modtager du tabt arbejdsfortjeneste kan der derfor være god grund til at kigge din bevilling efter i sømmene.

Det sociale nævn har offentliggjort rapporten "Praksisundersøgelse 2010. Tabt arbejdsfortjeneste". Undersøgelsen viser bl.a., at der i en meget stor del de i alt 86 sager fra 6 kommuner, ikke er styr på hvem der kan få tabt arbejdsfortjeneste og med hvilke begrundelser.

Men undersøgelsen viser også, at kommunerne i næsten alle sagerne sætter en slutdato for ydelsen af tabt arbejdsfortjeneste. Dette er i klar strid med lovgivningen konstaterer nævnet i rapporten. Tabt arbejdsfortjeneste skal som udgangspunkt være en løbende ydelse, og må ikke gøres tidsbegrænset, med mindre det udtrykkeligt er aftalt med den pågældende borger.

- Jeg er ærligt talt noget forbløffet over den lemfældighed, som kommunerne lægger for dagen. Godt nok får vi mange henvendelser om problematisk administration på det her område i vores rådgivning, men at der er fejl i mere end 9 ud af 10 sager - det er jo helt ude i skoven, siger LEVs formand Sytter Kristensen.

Tjek din bevilling
Er du i den situation, at du får dækning for tabt arbejdsfortjeneste, så er der al mulig grund til at tjekke din bevilling. Hvis kommunen har sat en udløbsdato på din bevilling uden at du har sagt OK, så skal du overveje at kontakte din sagsbehandler. Bed om at få tidsbegrænsningen ophævet.

Du skal også være opmærksom på, at du har krav på en afviklingsperiode på tre måneder, hvis den tabte arbejdsfortjeneste ophører eller bliver reduceret. Det er en betingelse, at du er medlem af en A-kasse, men undersøgelsen fra nævnet viser, at kommuner tilsyneladende heller ikke kender denne del af regelsættet.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap