logomnavn_holbæk.jpg 23.11.2011

Intet at komme efter - KL frikender Skarridsøhjemmet

Oven på Ekstra Bladets reportage fra august i år om kritisable forhold på Skarridsøhjemmet i Holbæk Kommune, bad kommunen KL iværksætte en undersøgelse. Rapporten foreligger nu, og der er intet at komme efter, mener KL's konsulenter. Men er undersøgelsen mest af alt et partsindlæg formidlet som en 'uvildig undersøgelse' fra kommunens interesseorganisation KL?

KL-rapportens 144 sider gennemgår en række af de anklager mod personale og ledelse på Skarridsøhjemmet, som var med i Ekstra Bladets reportage. Det drejer sig bl.a. om svigt i den grundlæggende hygiejneomsorg, manglende fokus på handleplaner i det daglige arbejde, overmedicinering og pacificering, utilstrækkeligt ledelsesmæssigt tilsyn og opfølgning mv.

Konsulenternes konklusioner baserer sig først og fremmest på interview med ledelse og medarbejdere på Skarridsøhjemmet, kommunens socialdirektør, samt på gennemgang af diverse skriftlig dokumentation, fx handleplaner, instrukser, tilsynsrapporter, 'kinabøger' mv.

Skråsikre konklusioner
På den baggrund afviser konsulenterne over en bred kam, at der var hold i Ekstra Bladets reportage. I et enkelt tilfælde kan der være tale om et svigt i forhold til hygiejne omsorgen, og der skal strammes op på medicinhåndteringen, skriver KL konsulenterne. Men ellers er der intet at komme efter, mener de.

Eksempelvis konkluderer konsulenterne i relation til indsatsen for tre beboere, som var omtalt i reportagen, at "… der er fuld overensstemmelse mellem de anbefalinger, der er givet af eksterne eksperter og systemer og den dagligdag, som Skarridsøhjemmet tilbyder de tre beboere og som de støttes i at modtage." (S. 131). Samme håndfaste konklusion finder man i relation til Skarridsøhjemmets støtte til beboerne i relation til den personlige hygiejne, hvor konsulenterne konkluderer, at "… der er overensstemmelse mellem det erklærede værdigrundlag om støtte til beboernes personlige hygiejne og den anvendte praksis" (s. 134).

LEVs landsformand Sytter Kristensen er generelt forbløffet over KL konsulenternes skråsikre konklusioner:

- Det er lidt mystisk for mig, hvordan KL's konsulenter kan udtale sig så bombastisk om 'hverdagen' eller om 'den anvendte praksis'. Hvilken viden om 'hverdagen' baserer de egentlig det på? Det er fint, at vi nu også har personalets og ledelsens udlægning, men at ophæve det til objektiv sandhed, er nok at stramme den, udtaler Sytter Kristensen.

- KL-rapportens grundlæggende påstand er indirekte, at Ekstra Bladets reportager var fri fantasi - grebet ud af den blå luft. Logikken er, at personalet og ledelsens udsagn i interviewene er sande - hvorimod journalistens udsagn på baggrund af observationer er falske. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Men jeg synes, KL's konsulenter og Holbæk Kommune mangler at forklare, hvorfor det nødvendigvis hænger sammen på den måde, udtaler Sytter Kristensen.

Svækket troværdighed
Holbæk Kommunes formål med undersøgelsen var at få en ekstern og uvildig vurdering af sagen. Til det formål valgte man KL til at stå for undersøgelsen. Det valg var LEV meget kritiske over for, da KL jo er interesseorganisation for kommunen - derfor ville der automatisk være tvivl om uvildigheden af undersøgelsen.

Sytter Kristensen synes, at den rapport, som nu er kommet, bekræfter denne bekymring:
- Jeg har hele tiden være bekymret for troværdigheden af undersøgelsen. Men det ville man ikke lytte til i Holbæk. Nu har vi så en rapport, som fremstår som lidt af et partsindlæg - i hvert fald når det gælder konklusionerne. Det synes jeg ikke, sagen er tjent med.

Offentliggørelsen af KL-rapporten om Skarridsøhjemmet har i går og i dag været omtalt i adskillige regionale og nationale medier.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap