penge.jpg 15.11.2011

Loft over tabt arbejdsfortjeneste hæves med 7.000 kr.

Der er indgået forlig om den såkaldte Satspulje. Med satspuljeaftalen forsøger regeringen at leve op til løftet om en mere rimelig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med handicap. Det blev til en forhøjelse af loftet fra 20 til 27.000,- om måneden, og pengene tages fra satspuljen.

Landsforeningen LEV og en række andre handicaporganisationer bekæmpede indædt loftet over tabt arbejdsfortjeneste, som den tidligere regering indførte i forbindelse med den såkaldte genopretningspakke fra 2010. Loftet, som har en beløbsgrænse på 20.000 kr. om måneden, blev dog vedtaget og trådte i kraft 1. januar 2011.

Forhøjelsen af loftet til ca. 27.000 kr. kræver en lovændring i Folketinget, hvilket formentlig vil ske i løbet af foråret.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er glad for det signal, politikerne sender med forhøjelsen af loftet. Og det nye loft vil ramme langt færre end det oprindelige på 20.000 kr.

- Selvfølgelig er det et fremskridt. Og det viser, at det pres, vi lagde, har virket. Men for mange familier vil det stadig - på trods af forhøjelsen af loftet - være en markant ekstraudgift at få et barn med handicap, som har behov for at blive passet hjemme. Det strider mod kompensationsprincippet, som er en kerneværdi i dansk handicappolitik, siger Sytter Kristensen.

Betales af de udsatte
Pengene til forhøjelsen af loftet over tabt arbejdsfortjeneste findes via satspuljen. Satspuljen kaldes nogle gange for de udsattes finanslov, fordi pengene i puljen stammer fra reguleringen af overførselsindkomster i Danmark, fx folkepension og førtidspension. Sytter Kristensen havde hellere set, at pengene var blevet fundet på den 'almindelige' finanslov.

- Det er trist, at denne delvise genopretning af den tabte arbejdsfortjeneste ikke finansieres solidarisk. Det var den jo førhen. Og det burde den også være nu. De omkring 130 millioner kr., som der årligt afsættes, burde man have fundet uden for satspuljen.

- For tiden oplever vi, at kommunerne gennemfører ret markante besparelser på forældres tabte arbejdsfortjeneste. Beskæringer i timetallet osv. Jeg håber sandelig, at der er nogle, som holder øje med, at de 130 millioner kr., som kommunernes nu får som bloktilskud, også rent faktisk går til formålet. Det må da være et minimum, når det nu er satspuljen, som skal betale, siger Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap