koleskab.jpg 27.10.2011

Kalundborgs madordning er ikke blot ulovlig – den er også uetisk

Kalundborg Kommune bryder serviceloven med deres nye madordning for borgere med udviklingshæmning. Med et pennestrøg - og uden individuelle afgørelser, som loven kræver - har man frataget flere hundrede borgere deres pædagogiske og praktiske hjælp til at lave deres egen mad. Det er ikke blot ulovligt, det er også et uetisk overgreb på en sårbar gruppe borgeres ret til en dagligdag med indhold og udvikling.

Kalundborg Kommunes social, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør, Henrik Hauschildt Juhl, gør sig i en pressemeddelelse i går store anstrengelser for at forklare, at Kalundborg Kommunes nye madordning både er rimelig og i tråd med lovgivningen.

Men måske trænger direktøren til et opfriskende kursus i servicelovens bestemmelser og principperne for ansvarlig forvaltning.

Henrik Hauschildt Juhl glemmer nemlig helt at fortælle, at en underliggende forudsætning for madordningen er, at en stor gruppe borgere med udviklingshæmning med et pennestrøg fratages den socialpædagogiske og praktiske hjælp, de hidtil har fået til at lave deres egen mad i hjemmet. Og det må man ganske enkelt ikke, uden at der tages stilling i hvert enkelt tilfælde.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er forbløffet og vred over Kalundborg Kommunes lemfældige omgang med lovgivningen og med borgernes retssikkerhed.

- For et par dage siden var jeg til møde med Henrik Hauschildt Juhl. Her fik jeg forsikringer om, at nu var man for alvor ved at rette op på kvaliteten af sagsbehandlingen i Kalundborg Kommune. Det blev erkendt, at det i årevis har været helt utilfredsstillende med manglende lovpligtige handleplaner for hundredvis af borgere, alenlange sagsbehandlingstider mv. Men det var måske bare varm luft? Madordningen og den måde, som kommunen nu fratager borgerne deres hjælp uden at træffe afgørelser, tyder på det, udtaler Sytter Kristensen.

Uetisk angreb på sårbare borgere
Kalundborg Kommunes madordning betyder, at voksne med udviklingshæmning fremover tvinges til at modtage deres mad fra et kommunalt centralkøkken eller fra en anden leverandør. Hjælpen til selv at lave sin mad i bostedet er skåret helt væk.

- Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at politikerne i Kalundborg Kommune reelt har gennemtænkt, hvad det er, de er i gang med. Vil man virkelig pacificere en stor gruppe borgere, som hidtil har haft glæde af at lave deres egen mad, hvis de fik den nødvendige hjælp? Alt sammen blot for at opnå en kortsigtet økonomisk gevinst. Det er uetisk og strider mod alle værdier i mere end 30 års handicappolitik i Danmark, udtaler Sytter Kristensen.

LEVs formand i Kalundborg Kommune, Søren Hansen, har tilbage i februar måned bedt statsforvaltningens tilsyn se på, om kommunens madordning er lovlig. Det er der desværre ikke kommet noget svar på endnu, og Søren Hansen har derfor valgt at skrive til medlemmerne af Kalundborg Kommunes byråd.

- Jeg er frustreret over statsforvaltningens langsommelighed. Nu er kommunen jo ved at gennemføre denne her umyndiggørende madordning. Derfor prøver jeg at få politikerne i Kalundborg i tale: Tænk jer nu godt om inden I indfører en ordning som denne her, udtaler Søren Hansen.

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden