06.09.2011

Alle har valgret, næsten

Der skal meget til, for at man kan miste stemmeretten i Danmark- og det kan kun ske ved dom ved domstolene.

Vi har i LEV den seneste tid modtaget flere henvendelser om, hvorvidt man mister sin stemmeret, når man er under værgemål. Så lad os slå det fast med det samme: Det gør man ikke! Mennesker, som har et økonomisk eller et personligt værgemål har stadig deres fulde demokratiske rettigheder. De kan afgive stemme og stille op til valg ligesom alle andre.

Det er kun mennesker, som også er fradømt det, som kaldes deres retlige handleevne, som er frataget deres stemmeret.

At få fradømt den retlige handleevne - og altså tabet af stemmeretten - er noget, som sker meget sjældent i Danmark. Det kræver en dom ved domstolene modsat værgemål, der kan besluttes i Statsforvaltningerne. Skønsmæssigt er det blot et par procent af personer med værgemål, som også er fradømt den retlige handleevne. Og kun en mindre del af denne gruppe borgere er mennesker med udviklingshæmning.

Derfor er det meget vigtigt at holde øje med valgkortet. Hvis du eller din pårørende ikke er fradømt den retlige handleevne ved domstolene, så skal du have et stemmekort tilsendt. Hvis ikke det kommer, skal du reagere så hurtigt som muligt ved at henvende dig til kommunen.

Grunden til at fradømmelse af den retlige handleevne sker så sjældent er, at det er en meget indgribende foranstaltning. Der er tale om begrænsninger i den enkeltes fundamentale, personlige rettigheder, og det er man generelt tilbageholdende med i Danmark.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap