tinapetersen jpg.jpg 07.09.2011

DF: Brud på fritvalgsreglerne er uacceptabelt

Så kom der også svar fra Dansk Folkeparti på LEVs ti spørgsmål til politikerne. DF er klar til at bakke LEV op i kampen for udviklingshæmmedes ret til selv at vælge egen bolig. Fritvalgsreglerne skal respekteres af kommunerne, understreger Tina Petersen DF som svar på et af LEVs spørgsmål.

LEV har blandt andet spurgt politikerne: "Mener du, at beskyttelsen af borgere med udviklingshæmning mod at blive tvangsflyttet af deres handlekommune er god nok?"

Hertil svarer Tina Petersen fra DF: "Det er fuldkommen uacceptabelt, hvis kommuner forbryder sig mod fritvalgsreglerne." På det opfølgende spørgsmål om, hvad DF vil gøre ved problemet, svarer Tina Petersen: "Jeg håber, at LEV og andre handicaporganisationer i hvert eneste tilfælde vil rejse sagerne over for socialministeren".

Svaret er en klar opbakning til udviklingshæmmedes krav på ikke at blive flyttet rundt som ludobrikker. Den opbakning er LEVs landsformand, Sytter Kristensen, glad for.

- Det er en klar og god afstandtagen til de stadigt flere eksempler på tvangsflytninger, som vi desværre har set i flere kommuner. Selvfølgelig vil LEV forsøge at rejse de sager over for ministeren og Folketingets socialudvalg. Men der er altså brug for mere end det - ministeren skal jo også handle på sagerne. Det har vi endnu til gode, desværre, udtaler Sytter Kristensen.

DF forsvarer handle-betalings-reglerne
DF stemte for det nye regelsæt om handle-betalingskommune ('sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar'), som blev vedtaget i 2010. Reglerne betyder blandt andet, at mange udviklingshæmmede nu er underlagt et serviceniveau, som besluttes i en helt anden kommune, end der hvor de bor. På spørgsmålet: "Mener du, at det er rimeligt, at udviklingshæmmede skal beholde sin sagsbehandler (myndighed) i den kommune, som de flytter fra, og som betaler for hjælpen?" svarer Tina Petersen:

"Ja - for at undgå social eksport er det desværre nødvendigt at fastholde sondringen mellem handle- og betalingskommuner. Jeg kan sagtens se det principielt uheldige heri, men hvis reglerne blev afskaffet ville kommunerne forsøge at anspore deres "dyre" borgere til at flytte fra kommunen - og det ville også være helt urimeligt over for disse borgere."

LEVs formand Sytter Kristensen er lidt forundret over svaret:

- Det er ikke overraskende, at DF står ved deres opbakning til lovændringen i sin tid. Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår argumentationen. Jeg har for eksempel ret svært ved at se, hvordan det gamle regelsæt med betalingskommuner skulle føre til 'social eksport'. Men jeg er glad for, at DF godt kan se det principielt uheldige i den her lovgivning - for det er den mildest talt.

Nu mangler kun V, K og Kristendemokraterne
Med svarene fra Dansk Folkeparti mangler vi nu kun svar fra Venstre, Konservative og Kristeligt Folkeparti på de ti skarpe spørgsmål.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap