handicapordforere.jpg 05.09.2011

LEV spørger – politikerne svarer

Der er positive toner i de svar, som LEV ind til videre har fået på 10 konkrete spørgsmål til handicapordførerne fra partierne i Folketinget. Væk med den urimelige feriebetaling for udviklingshæmmede og et løfte om at arbejde på en finansieringsreform på handicapområdet er nogle af de klare meldinger. På lev.dk kan du dykke dybere ned i de enkelte kandidaters svar - selvom der beklageligvis ikke er kommet svar fra alle partier.

Umiddelbart efter valgets udskrivelse, sendte LEV 10 spørgsmål til handicapordførerne for hvert af partierne i Folketinget. Spørgsmålene kredser om en række centrale emner med betydning for mennesker med udviklingshæmning - emner som LEV på forskellig vis har beskæftiget sig med de seneste år.

Opbakning til finansieringsreform på handicapområdet
Diskussionen om kommunernes udgifter på handicapområdet har været heftig det seneste års tid. Og det er ikke kun blevet ved debatten - rigtig mange kommuner har foretaget voldsomme beskæringer i hjælpen til mennesker med udviklingshæmning. Derfor spurgte LEV ordførerne: "Mener du, at der er behov for en finansieringsreform på handicapområdet? Fx en ny udligningsordning mellem kommunerne eller et større og mere direkte statsligt finansieringsansvar?"

Til det svarer ordførerne fra både S, SF, R og EL "JA", og flere af dem uddyber svaret. René Skau Björnsson fra Socialdemokraterne, skriver fx "Vi vil nedsætte et udvalg, der skal se på finansieringen af det specialiserede socialområde, lige nu bliver der tænkt alt for meget økonomi og for lidt menneske i kommunerne".

Stop urimelig feriebetaling
I relation til feriebetaling - dvs. udviklingshæmmedes betaling for personalets løn mv. i forbindelse med en kort sommerhusferie - så er der også stor enighed blandt de partier, som har svaret. Samtlige ordførere fra S, SF, R og EL synes, det er urimeligt, og vil arbejde på at der sættes en stoppe for det.

Anne Baastrup fra SF skriver fx "Det er ikke rimeligt. Det vil jeg arbejde hårdt på at få lavet om". På det samme spørgsmål svarer Nadeem Faroog fra Det Radikale Venstre, at han vil arbejde for at "…udgifter til udviklingshæmmede bliver løftet ud af kommunernes serviceramme, så det ikke direkte er økonomien, der gør, at kommunerne kræver løn af udviklingshæmmede". Line Barfod fra Enhedslisten er inde på noget af det samme, når hun understreger, at "…vi skal have fastslået, at udviklingshæmmede og andre mennesker med handicap skal have ret til at holde ferie, og det skal sikres, at det kan lade sig gøre".

En bred vifte af emner
De øvrige spørgsmål i skemaet til handicapordførerne kommer vidt omkring. Der spørges både til de meget høje husleje udgifter, som stadigt flere udviklingshæmmede må døje med, til loftet over tabt arbejdsfortjeneste, små og utidssvarende boliger, reglerne om handle- betalingskommune og en masse andet. I alt 10 skarpe spørgsmål.

LEVs formand, Sytter Kristensen er glad for de klare meldinger, som ordførerne kommer med på flere af LEVs spørgsmål.

- Jeg synes, man får større klarhed. Og så har vi jo i høj grad også fået noget at arbejde videre med efter valget. I LEV vil vi selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at holde partierne op på deres løfter og meldinger.

Kun svar fra en del af det politiske spektrum
Målet med spørgsmålene - og politikernes svar - er, at give brugerne af hjemmesiden mulighed for at tjekke politikernes holdninger til emner, som er vigtige for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. LEVs målgruppe er desværre sjældent helt i top på den landspolitiske dagsorden ved et valg. Derfor har LEV valgt selv at spørge, for at få meldinger.

Foreløbigt er der kommet svar fra fire at Folketingets partier, nemlig Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. Dermed er det kun en del af det politiske spektrum, som er repræsenteret, og de ærgrer Sytter Kristensen:

- Vi har givet alle partierne en chance for at komme frem med deres holdninger i forhold til LEVs medlemmer og interessenter. Det er fair og rimeligt. Og så undrer det mig da lidt, at det ikke er alle, som tager i mod den mulighed.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap