klap_logo_beskaaret.jpg 02.04.2012

Den direkte forbindelse til arbejdsmarkedet

Jobformidling via nettet og KLAPs konsulenter. Inddragelse af de beskyttede værk steder som "rugekasse". Og en rundtur i LEVs kredse. Det er menuen for KLAP II, der er en videreførelse af pilotprojektet KLAP I

Af Dan R. Schimmell, konsulent i LEV

KLAP II handler målrettet om at matche mennesker med udviklingshæmning med reelle jobmuligheder, så dem, der har lysten og evnerne, kan prøve kræfter med et arbejdsmarked uden for det beskyttede værksted.

Erfaringerne fra KLAP I har vist, at virksomhederne i Danmark gerne vil have medarbejdere med udviklingshæmning ansat i job med løntilskud. Men erfaringerne har også vist, at det er svært at skabe koblingen mellem virksomheden og den enkelte potentielt kommende medarbejder med udviklingshæmning.
Et af hovedproblemer har nemlig været, at der har manglet en ordentlig formidling af både jobs og arbejdskraft.

Det råder vi bod på nu. KLAP II vil løbende lægge stillingsopslag ud på jobnet.dk*, der er den statslige hjemmeside til formidling af jobs. På projektklap. dk vil man desuden kunne læse om de virksomheder, som KLAP samarbejder med. LEV forventer, at de første jobs bliver tilgængelige primo april. Herefter er det bare at kigge og vælge, om der er et job, der har interesse. Findes drømmejobbet, skal man kontakte den regionale KLAP-konsulent for en samtale.
Vurderes det, at man kan løfte opgaven, formidles der kontakt til den enkelte virksomhed, ligesom der foretages en vurdering af et eventuelt behov for en personlig støtte for at kunne indgå i ansættelsesforholdet.

Målet er, at Landsforeningen LEV i løbet af de næste to år formidler mellem 500 og 1.000 jobs. Hvor KLAP I var koncentreret om Jylland og Fyn, så er KLAP II landsdækkende, og kan dermed komme alle mennesker med udviklingshæmning landet over til gode.

Direkte dialog med beskyttede værksteder
Et helt naturligt omdrejningspunkt i KLAP II er landets beskyttede værksteder. Det er LEVs erfaring, af der blandt borgerne med udviklingshæmning på de beskyttede værksteder er en voksende gruppe, der ønsker, at der skabes nye muligheder for dem. Nogle vil helt ud på arbejdsmarkedet og have et job med løntilskud, mens andre gerne vil "snuse" lidt mere til det. Det er ikke KLAP II's målsætning at gøre de beskyttede værksteder overflødige.
Vores målsætning er sammen med de beskyttede værksteder at formulere nye udviklingsmuligheder, hvor de beskyttede værksteder kan være "rugekasser" eller springbræt til nye muligheder. Det beskyttede værksted kender ofte borgeren rigtig godt og ved, hvilke styrker og svagheder den enkelte har. Vores mål er at skabe en symbiose mellem borger, virksomhed og beskyttet værksted, så flest mulige borgere kan komme ud i et job med løntilskud. Det beskyttede værksted kan dermed være sikkerhedsnettet og måske være leverandør af den personlige støtte nogle timer om ugen på arbejdspladsen - og virksomheden kan få en ny medarbejder. LEV forventer, at der inden sommer ligger to-tre modeller klar på projekt KLAPs hjemmeside, der beskriver, hvordan det enkelte beskyttede værksted aktivt kan indgå i denne udviklingsproces.

På turne i alle LEVs kredse
Drømmen om arbejde, drømmen om at flytte hjemme fra, ja, drømmen om det gode liv, den er nok ikke så forskellig for mennesker med udviklingshæmning som for alle andre. Langt de fleste har drømme og håb om, hvad fremtiden bringer - men for nogle gælder det, at man har brug for lidt ekstra hjælp for at omsætte drømmen til virkelighed. Derfor er forældre og pårørende en vigtig og væsentlig medspiller, når det gode liv skal planlægges for et menneske med udviklingshæmning.

Landsforeningen LEV har gennem det oprindelige KLAP-projekt allerede udgivet en lang række foldere, der hver især belyser de væsentlige problemstillinger eller opgaver, der foreligger, når man går fra barn til ung til voksen osv.
Men det er nu engang ikke alt, der kan formidles på papir og i foldere. Nogle gange handler det også om adgangen til at kunne tale med andre om de valg og muligheder, man selv eller ens kæreste står over for. Derfor vil KLAP II i løbet af efteråret 2012 og hele 2013 drage rundt i landet og holde oplysnings- og inspirationsmøder. Inspirationsmøderne vil ligge i de sene eftermiddagstimer. På inspirationsmøderne vil der være mulighed at få sparring i forhold til, hvordan man søger førtidspension, hvordan man bedst kan tilrettelægge sin ungdomsuddannelse, og hvordan man kan forberede "flytte-hjemmefra-processen".
Den endelige besøgsplan vil blive lagt på LEVs hjemmeside i løbet af foråret. Målet er, at vi gerne vil besøge alle LEVs kommunekredse.

*) Du finder jobbene ved på jobnet.dk at gå ind på "find job" og her søge på ordet "KLAP".