sytter_lille.bmp 16.04.2012

Glem ikke de sårbare voksne

Debatindlæg: I øjeblikket er der stor fokus på anbragte børn - herunder tilsynet med opholdssteder. Men vi må ikke glemme, at voksne mennesker med udviklingshæmning, som bor i botilbud, i en række sammenhænge er mindst lige så udsatte, og her er der også store problemer med tilsynet.

Af Sytter Kristensen, formand for Landsforeningen LEV

Tilsynet med landets private opholdssteder for anbragte børn og unge er utilstrækkeligt og lever ikke op til lovgivningens krav. Det fortalte Politiken den 11.4. med henvisning til en rundspørge foretaget af Politiken Research samt en analyse fra Ankestyrelsen. Resultatet er nedslående og giver grund til bekymring for anbragte børn og unge. Det er beskæmmende, at de kommunale myndigheder ikke følger op på kvaliteten af og fremdriften i den indsats, som den kommunale myndighed selv har besluttet at iværksætte.

Desværre er dette problem ikke kun noget, som rammer udsatte og handicappede børn og unge. En meget stor gruppe voksne i botilbud - fx voksne med udviklingshæmning eller andre handicap eller sindslidelser - bliver også ladt i stikken her. Hvis Politiken Research på tilsvarende vis havde spurgt på botilbud for voksne, er jeg desværre ret sikker på, at resultatet havde været mindst lige så slemt. Formentlig en del værre.

Jeg forstår godt det store fokus på anbragte børn. Det rammer noget i os alle, når børn ikke behandles ordentligt. Men vi må ikke glemme, at voksne i botilbud i en række sammenhænge er mindst lige så udsatte. Voksne udviklingshæmmede er eksempelvis ofte i en særlig sårbar situation på grund af deres kognitive og kommunikative handicap. De har ofte svært ved selv at råbe vagt i gevær, og mange har faktisk heller ikke nogle pårørende til at gøre det for dem.

Og det er jo ikke fordi, der ikke kan være fundamentale kvalitetsproblemer i botilbud for voksne. Det kan der bestemt, hvilket er dokumenteret i en række mediesager i de seneste 5-6 år. Tænk blot på Strandvænget i 2006, Tokanten i 2007 eller Skarridsø i 2011 m.fl.

Modsat børneområdet er der imidlertid intet sket fra Christiansborg for at rette op på problemerne. Hver gang der er poppet en mediesag sag op i forhold til voksne i botilbud, har ministre og andre politikere stået i kø for at udtrykke deres forargelse og vilje til handling. Men intet er reelt sket. Det må stoppe nu, og det må som minimum sikres, at en tilsynsreform eller lignende også kommer til at omfatte voksne i botilbud.

Debatindlægget er i dag bragt i Politiken

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden