lev 8 - 2012 - forside_web2.jpg 16.12.2012

60 års jubilæum - i medgang og modgang

Fra anstalter til botilbud. Fra åndssvage til mennesker med udviklingshæmning. Fra massebetegnelse til fokus på den enkelte.

Sådan kunne det ideelle billede af 60 års arbejde fra LEVs side se ud. Og på sin vis er det også rigtigt. Forholdene for mennesker med udviklingshæmning har rykket sig enormt fra LEV blev dannet i 1952 og frem til i dag og LEV har sin store del af æren.

Men LEV har ikke overflødiggjort sig selv endnu. Tværtimod. Anstalterne er måske nok væk, men institutionerne er på vej tilbage flere steder i form af store boligenheder og centralkøkkener.

Forståelsen for, og hele synet på, mennesker med udviklingshæmning har i de seneste år undergået store forandringer. På den ene side har det, i hvert fald i visse sammenhænge, været i orden at omtale udviklingshæmmede som en belastning - ikke mindst økonomisk. På den anden side har alle unge mennesker med udviklingshæmning fået ret til en ungdomsuddannelse, og det har givet flere og flere mennesker med udviklingshæmning en reel plads på arbejdsmarkedet.

På de følgende sider (brug linket herunder) fortæller nogle af de mennesker, der kender, og har fulgt LEV igennem mange år, om foreningens udvikling side om side med udviklingen for de mennesker, det hele drejer sig om - mennesker med udviklingshæmning. Vi prøver også at pege fremad blandt andet i form af små interviews med nogle af de nyeste medlemmer af LEV - for hvorfor i alverden har de meldt sig ind i den nu snart 61-årige forening?

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap