information 11.12.2012_web.jpg 11.12.2012

Manglende ytringsfrihed hos pædagoger rammer beboere i botilbud

Retssikkerheden for mennesker med udviklingshæmning er under alvorligt pres, fordi mange pædagoger ikke tør hjælpe beboere i botilbud med at anke afslag på eksempelvis ledsagelse. Det fremgår af en stor artikel i Information i dag.

Her fortæller blandt andre René Bohl, fælledstillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Slagelse Kommune, at nogle af hans kolleger er blevet kaldt til en kammeratlig samtale, fordi de har hjulpet en beboer med at anke en afgørelse. "Og så gør man det jo ikke en anden gang," som han siger.

- Det er et demokratisk problem, at vi ikke kan hjælpe borgerne, som vi gerne vil. Det går jo ud over de svage borgere, siger René Bohl. Han frygter, at det vil ende med, at offentligt ansatte ikke længere tør ytre sig om kritisable forhold.

Problemet opstår, fordi det er landets kommuner, der visiterer borgerne og betaler for beboernes pladser på bostederne. Og derfor risikerer de ansatte at lægge sig ud med kommunen - deres arbejdsgiver - hvis de hjælper med at klage over en afgørelse truffet af netop kommunen.

Landsdækkende udvikling
René Bohls oplevelser i Slagelse går igen over hele landet. Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, bekræfter således, at SL får mange henvendelser fra medlemmer, der er bange for at miste deres job, hvis de hjælper en person med udviklingshæmning med at anke en afgørelse. Og også for lederne er det et kendt problem. Ib Poulsen, direktør for Socialt Lederforum, kan fortælle, at man her modtager mange henvendelser fra medlemmer, som føler, at det er vanskeligt at sikre beboerne deres sociale rettigheder.

- Det er svært at klage over afgørelser, som ens kunder har truffet, siger Ib Poulsen til Information med henvisning til, at hans medlemmer jo er ledere for bosteder, hvor kommunerne køber en ydelse.

Ib Poulsen frygter, at konsekvensen kan blive en lukket kultur - inden for kommunen, inden for institutionen, og at man i det hele taget lukker sig om sig selv. På den måde får man en kultur, hvor man er nødt til at være anonym for at ytre sig. Og det er et problem, mener han.

LEV: Dybt bekymrende
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er dybt bekymret over den manglende ytringsfrihed hos personalet på bostederne.

- Når offentligt ansattes ytringsfrihed kommer under pres, har det stor indflydelse på beboernes retssikkerhed, fordi de ikke selv er i stand til eksempelvis at anke en afgørelse, siger Sytter Kristensen.

I Kommunernes Landsforening, KL, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Anny Winther, at de ansatte skal råbe højt.

- Det er helt oplagt, at man som ansat i samarbejde med pårørende eller en værge er med til at vejlede. For del skal naturligvis være sådan, at man hjælper.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap