penge.jpg 13.12.2012

Ny rapport - 12 pejlemærker til, hvordan man bedst kan støtte beboere i spørgsmål om privatøkonomi

En ny rapport fra Socialministeriet giver gode råd om, hvordan personale og pårørende kan hjælpe beboere i botilbud med at håndtere deres privatøkonomi, uden at det går ud over selvbestemmelsen. Rapporten er den foreløbige kulmination på den lange række af sager om svindel med udviklingshæmmedes egne penge, som især Berlingske bragte frem til maj 2011. LEV har siddet med i arbejdsgruppen bag rapporten.

Social- og Integrationsministeriet offentliggør nu rapporten "Rapport om etisk håndtering af beboermidler", der guider ledelse, personale og pårørende i, hvordan de på en etisk måde håndterer økonomien for beboere på landets botilbud. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som den daværende socialminister Benedikte Kiær nedsatte i forlængelse af en artikelserie i Berlingske om økonomisk svindel og misbrug over for mennesker med udviklingshæmning i botilbud.

12 pejlemærker
Rapporten indeholder 12 pejlemærker for, hvordan mennesker omkring beboeren bedst kan støtte beboeren i forbindelse med den enkeltes egen økonomi. Det drejer sig om alt fra håndtering af beboerens NemID til konkrete aftaleskemaer mellem værge, botilbud og beboerne om, hvem der træffer hvilke beslutninger. Rapporten understreger også, at et vigtigt perspektiv altid er, hvordan beboernes evne til selv at træffe beslutninger om deres egen økonomi udvikles.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup siger i en pressemeddelelse på ministeriets hjemmeside: "Vi har desværre set nogle eksempler på, at beboeres privatøkonomi ikke er blevet håndteret på en ordentlig måde. Derfor håber jeg, at rapportens pejlemærker kan være med til hjælpe både personale og de pårørende i, hvordan man går til opgaven med at hjælpe disse mennesker med at håndtere deres økonomi. Jeg håber, at det vil være med til at styrke forståelsen og samarbejdet mellem alle parter."

Store variationer i behovet for hjælp
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, der har siddet med i arbejdsgruppen bag rapporten, er glad for, at resultatet af gruppens arbejde nu er offentliggjort:

- Det har været en god arbejdsproces, og det synes jeg også rapporten afspejler. Vi har fået bedre overblik over de mange problemstillinger, som kan opstå i forbindelse med hjælpen til håndteringen af den enkeltes økonomi.

- Vi har i arbejdsgruppen erkendt den store variation i målgruppens konkrete behov for støtte til egen økonomi. Nogle kan det hele eller det mest selv - andre har brug for omfattende hjælp til økonomien. Derfor kan rapporten heller aldrig komme med en standardløsning for alle. Det individuelle udgangspunkt skal fastholdes - også når det gælder hjælpen til privatøkonomien.

- Vi har også måttet erkende, at det ikke blot er de sociale myndigheder, som kan løse problemerne med den enkeltes økonomi. Landets banker har eksempelvis også et stort ansvar for, at mennesker med udviklingshæmning både kan have tryghed og selvbestemmelse i forhold til håndteringen af deres egne penge.

Social- og Integrationsministeriets arbejdsgruppe har foruden LEV haft repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Socialpædagogernes Landsforbund, FOA, 3F og Socialt Lederforum. Rapporten er bygget op omkring fem temaer, der fordeler sig på beboere, ledelsen, personalet, pårørende og værger og myndigheder og politikere. Ministeriet har i går sendt rapporten til alle borgmestre og regionsrådsformænd.

Informationsmateriale til beboere, pårørende, personalet og ledelsen
Social- og Integrationsministeriet oplyser desuden, at Socialstyrelsen i begyndelsen af det nye år vil udsende yderligere informationsmateriale om betaling, administration og opbevaring af penge for mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Og senere i 2013 udgiver styrelsen tre pjecer rettet mod henholdsvis beboerne, de pårørende, personalet og ledelsen. Emnerne er blandt andet beboernes ret til at disponere over deres egne penge, og hvordan personalet kan støtte beboerne, så de bliver bedre i stand til selv at træffe beslutninger om deres økonomi.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap