temadag_det diagnosticerede liv - handicaphistorisk foto_web.jpg 07.12.2012

Projektstart: Fortællingen om forsorgens historie

Nu sættes der gang i det historiske videns- og formidlingsprojekt om vilkårene for blandt andre mennesker med udviklingshæmning. Fokus er på perioden fra 1945 og frem til 1980, og projektet er det synlige resultatet af den debat, som opstod oven på Kristeligt Dagblads artikelserie tilbage i 2010 om åndssvageforsorgen. Svendborg Museum vil stå for undersøgelsen.

I sensommeren 2010 bragte Kristeligt Dagblad en række artikler om vilkårene for mennesker med udviklingshæmning i efterkrigstiden. En af de artikler, som vakte mest opsigt, handlede om, at der helt frem til begyndelsen af 1980erne blev udført hvide-snit-operationer på børn og voksne med udviklingshæmning. LEV var aktiv i den efterfølgende debat og lagde i den forbindelse vægt på, at der især var behov for bedre og bredere formidling af denne del af dansk socialhistorie.

Samråd med socialminister endte med projekt
Artiklerne gav anledning til en bred vifte af politiske markeringer om emnet. Ikke mindst spørgsmålet om, hvorvidt staten skulle give en officiel undskyldning til ofrene for behandlingen i åndssvageforsorgen. Men efter et åbent samråd i Folketingets socialudvalg med den daværende Socialminister Benedikte Kiær, endte det med et forslag om et bredt dokumentations- og formidlingsprojekt.

Socialministeriets arbejde med projektbeskrivelsen har siden da taget nogen tid, men i satspuljeaftalen for 2012 blev der til sidst afsat 5,7 mio. til at realisere projektet. Det skal gøres ved at indsamle relevant arkivmateriale og ikke mindst ved at få øjenvidneberetninger fra mennesker, der har været under social forsorg, været medarbejdere, pårørende eller haft anden tilknytning til området. For at give alle mulighed for at fortælle deres historie bliver der oprettet en hjemmeside, hvor man kan indsende sine beretninger, enten som tekst, film eller lyd.

Historien skal fortælles til unge - og til kommunerne
Landsforeningen LEV er inviteret til at deltage i projektets følgegruppe, og får på denne baggrund mulighed for at følge projektet tæt. LEVs landsformand er glad for at der nu er udsigt til projektopstart:

- Det er ekstremt vigtigt, at denne del af dansk socialhistorie indsamles, dokumenteres og formidles. Nutidens unge ved alt for lidt om, hvordan vi for ret få år siden behandlede nogle af samfundets mest udsatte medborgere. Det er der nu mulighed for at rette op på med projektets formidlingsarbejde.
- I nogle kommuner oplever vi jo i disse år en rystende handicappolitisk uvidenhed og ligegyldighed. Fx når man forsøger at genindføre totalinstitutionen med centralkøkken og helhedstilbud. Her er der også brug for at fortælle, hvad det er for en historisk baggrund, vi arbejder os væk fra, udtaler Sytter Kristensen.

Svendborg Museum vil stå for at løse opgaven med at indsamle dokumentation og øjenvidneberetninger, samt udarbejde en rapport om socialhistorien i den nævnte periode. Resultaterne vil efterfølgende også blive formidlet i form af bl.a. undervisningsmateriale.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap