esbjerg.jpg 21.02.2012

Bedraget for 80.000 kr – om året

Så skete det igen. Bl.a. TV2 Nyhederne og Fyns Stiftstidende kunne i går fortælle om hvordan en ansat i et botilbud i Esbjerg for mennesker med udviklingshæmning er blevet anmeldt for gennem en årrække at have bedraget en beboer for op imod 80.000 kr. Om året vel at mærke.

Den mistænkte medarbejder blev fritaget for tjeneste i januar, da ledelsen fik mistanke om, at der foregik noget ulovligt. Samtidig har sagen også fået konsekvenser for bostedets leder, der er blevet fritaget for tjeneste, selvom det var hende, der fik mistanke om underslæbet.

Den ansatte havde kun adgang til den ene beboers konto, og der er ikke er noget, der tyder på, at tilsvarende bedrageri er begået over for andre beboere. Esbjerg Kommune vil nu gennemføre en grundig undersøgelse af bostedets hjælp til beboerne med håndteringen af deres privatøkonomi.

Sagen fra Esbjerg er blot den seneste i en lang række. I maj 2011 bragte Berlingske Tidende en række artikler, der bragte adskillige sager frem i lyset om misbrug og direkte svindel med udviklingshæmmedes egne penge.

Arbejdsgruppe om emnet i Socialministeriet
Berlingskes artikelserie førte til, at den daværende Socialminister Benedikte Kiær inviterede LEVs landsformand Sytter Kristensen til et møde om problemerne. Socialministeren anerkendte problemet og behovet for at forbedre rammerne om den hjælp der gives til udviklingshæmmedes håndtering af deres økonomi.

Ministeren besluttede efterfølgende at nedsætte en arbejdsgruppe med fokus på etisk håndtering af beboernes økonomi. Arbejdsgruppen, der bl.a. har deltagelse fra SL, FOA, Socialt Lederforum, KL, Danske Regioner og Landsforeningen LEV, blev videreført af den nye minister, Karen Hækkerup.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, mener, at den seneste sag endnu engang understreger, at arbejdsgruppens fokus er ekstremt relevant:

- Det er trist, at vi skal se disse sager igen og igen. De viser, at der nogle sårbare borgere, som er meget lette ofre for svage sjæle blandt ansatte i botilbuddene. Langt de fleste ansatte er jo ordentlige og samvittighedsfulde, men beskyttelsen mod bedrageri, som det her, er ikke god nok. Vi kan nok ikke sikre 100 pct., men det må kunne gøres bedre end i dag.

- Jeg er glad for, at det lykkedes at få nedsat arbejdsgruppen i Socialministeriet. Det er nogle vigtige og svære diskussioner, vi har her. Nu er det afgørende, at resultaterne fra arbejdsgruppen også bliver brugbare og effektive.

Der er indtil videre afholdt tre møder i arbejdsgruppen, og det forventes, at der kommer en rapport og en vifte af formidlingsmateriale til borgere og pårørende, personale og ledelse i løbet af 2012.

 

Se også
LEV Nyhed 30.05.2011: Svindel og manglende etik i pengesager
/nyheder/2011/maj/svindel-og-manglende-etik-i-pengesager.aspx

TV2 Syd 20.02.2012: Esbjerg Kommune: Ansat stjal over 300.000 fra udviklingshæmmet
http://www.tvsyd.dk/artikel/140926:Esbjerg-Kommune--Ansat-stjal-over-300-000-fra-udviklingshaemmet

TV2 Nyhederne 20.02.2012: Udviklingshæmmets bankkonto lænset
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-48338099:udviklingsh%C3%A6mmets-bankkonto-l%C3%A6nset.html

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap