20.02.2012

Få viden og overblik over arbejdet med handleplaner

Nyt tema om handleplaner på Bo Liv - Socialstyrelsens hjemmeside om indsatser i botilbud. Temaet præsenterer viden og metoder til at styrke arbejdet med § 141 handleplaner og pædagogiske planer.

En handleplan efter serviceloven § 141 er en kommunal myndighedsopgave og er en fælles plan for borgeren og kommunen om indsatsen. Temaet beskæftiger sig desuden med pædagogiske planer, der er forankret på sociale tilbud, herunder botilbud.
Få overblik over regler og begreber samt redskaber til at udarbejde § 141 handleplaner og pædagogiske planer. Find også erfaringer med brugerinddragelse og undersøgelser på området.

Øvrige temaer på Bo Liv-hjemmesiden er:

  • Selvbestemmelse og brugerindflydelse
  • Etik
  • Kommunikation
  • Evaluering
  • Samfundsdeltagelse

 

Du kan blandt andet også læse artikler fra igangværende udviklingsprojekter, som arbejder med at styrke medborgerskab for borgere, der bor på botilbud.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap