shutterstock_73742140.jpg 24.01.2012

Kostforarbejdningsgebyr afskaffet i Aalborg

Efter længerevarende pres fra pårørende har Aalborg Kommune valgt at afskaffe kostforarbejdningsgebyret fra 1. januar 2012.

I flere kommuner er man de sidste par begyndt at opkræve kostforarbejdningsgebyr af borgere, der ikke selv i stand til at hjælpe med kostfremstillingen "i fornødent omfang". Dette gør man på trods af, at det er pædagogerne på stedet, der laver maden, vel at mærke uden, at de får noget ekstra for det. Den tid de bruger på madlavning går således fra den tid som beboerne er visiterede til. Maden kommer altså ikke udefra, en tendens som vi ellers desværre også ser mange steder og som LEV beskrev problemerne i på sidste års julekort.

Men i Aalborg kommuner har man altså nu valgt at afskaffe dette urimelige gebyr. Begrundelsen kan man så mene om hvad man vil. Til P4 Nordjylland siger fungerende udvalgsformand, Anna Kirsten Olesen fra Socialdemokratiet, nemlig - Der er alt for stor forskellighed i, hvem der bliver opkrævet, og hvem der ikke bliver opkrævet, og det er et alt for stort administrativt arbejde at vurdere, hvem der nu skal betale eller ikke betale. Det er således ikke p.g.a. det urimelige i, at den tid som borgerne er visiterede til at få pædagogisk bistand, nu går med at lave mad, som man i kommunen ligger til grund for afskaffelsen af gebyret.

Glæde i LEV
Alligevel skaber beslutningen glæde i LEV. Landsformand Sytter Kristensen er glad for, at så stor en kommune som Aalborg har valgt at skrotte gebyret. - Det er sådan, at de store kommuner i landet er dem, man lytter til. Det er der, der er en god ekspertise, og det er der, der kan blive dannet en præcedens for, at det er denne her linie, man kører på området.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap