img_2323_web.jpg 03.07.2012

Den afgørelse skal ankes. Straks.

Kasper har haft ret til førtidspension siden november sidste år. Men kommunen forhalede sagen, og nu skal den gennem ankesystemet, før der kan sættes punktum. Og hans sag er ikke enestående

Af Morten Bruun Foto: Jan Sommer

I begyndelsen af maj fik Lotte Jørgensen to nyheder. En god og en dårlig.

Den gode handlede om, at hendes søn Kasper var blevet tildelt førtidspension.

Den dårlige nyhed var, at pensionen først ville komme til udbetaling fra 1. juni.

Men den går ikke. Kasper fyldte nemlig 18 år i november, og derfor var der ingen slinger i valsen, da hans kontaktperson på Marie Grubbe Skolen på Falster - hvor Kasper til sommer afslutter andet år på STU - ringede til Lotte Jørgensen:

- Kommunen skal bevilge Kaspers førtidspension med tilbagevirkende kraft, så den gælder fra hans fødselsdag. Du og Kasper bør straks anke afgørelsen, lød beskeden.

Har vundet alle sager
Kaspers historie er ikke enestående.

Landsforeningen LEV har registreret, at flere kommuner forsøger at forhale ansøgninger om førtidspension - selv om der soleklart ikke findes alternativer.

Og det bekræftes på Marie Grubbe Skolen, der - som opholds- og uddannelsessted for unge med særlige behov - modtager elever fra adskillige kommuner.

I de seneste tre år er 30 af skolens elever blevet tildelt førtidspension i forbindelse med, at de er fyldt 18 år. Men i fire sager - eller cirka 13 procent - har det, ligesom i Kaspers tilfælde, været nødvendigt at anke den kommunale afgørelse med krav om, at førtidspensionen udbetales med tilbagevirkende kraft.
- Og klagerne har fået medhold i alle ankerne, siger Per Kløvborg Raith, forstander på Marie Grubbe Skolen.

Dermed har myndighederne også fulgt den afgørelse fra 2006, hvor Ankestyrelsen i klokkeklare vendinger slog fast, at en kommunes forsinkede sagsbehandling i disse åbenbare sager ikke måtte "afskære en person fra at få førtidspension fra sit fyldte 18. år".

Forhalet af Sorø
Kasper er infantil autist, udviklingshæmmet og lider af ADD, som er ADHD uden den hyperaktive del af diagnosen. Siden han var knap tre år, har han været tilknyttet diverse former for specialbehandling og -undervisning.

Men selv om han på mange måder fungerer fint - han kan blandt andet læse, han ved alt om fodbold, og så er han en haj til kryds- og tværsspillet Wordfeud på sin computer - vil han "altid have brug for hjælp". Det slog læger og psykologer fast, da Kasper var 11 år.
- Han er altså rigeligt udredt, siger hans mor Lotte Jørgensen, der bor i Sorø Kommune og var blevet stillet i udsigt, at kommunen ville gå i gang med at forberede Kaspers pensionssag allerede sidste forår.

- Men det skete først i oktober ­- en måneds tid før hans fødselsdag. Undervejs havde jeg prøvet at kontakte sagsbehandlerne, men de var svære at få fat på, siger Lotte Jørgensen.

Skal kende systemet
På Marie Grubbe Skolen kan forstander Per Kløvborg Raith ikke vurdere, om det skyldes ond vilje eller almindelige tilfældigheder, at nogle kommuner skubber tidspunktet for, hvornår den unge udviklingshæmmede overgår til førtidspension:
- Mønsteret virker ret vilkårligt. Men man kan da godt sidde med en fornemmelse af, at enkelte kommuner somme tider tænker "går den så går den". Det gør den bare ikke. Når vi ser sådan en afgørelse her på skolen, anbefaler vi den unge og familien at anke, siger Per Kløvborg Raith og fortsætter:

­- Til gengæld kan jeg godt være bekymret for de forældre, der har et hjemmeboende barn, som får tildelt førtidspension - men ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis de forældrene ikke kender reglerne, har de ingen mulighed for at ændre afgørelsen. Man skal virkelig have viden om systemet i dag - hvis man ikke har det, er man ilde stedt i det hele taget.

I Sorø er Lotte Jørgensen glad for, at skolen var vågen. Hun kender nemlig godt fornemmelsen af, at man som forælder ikke er særligt meget inde i sagerne:
- I dag har jeg det som om, jeg er blevet drevet rundt i manegen. Samtidig synes jeg, at jeg har været lidt naiv, når jeg fra begyndelsen regnede med, at det her ville køre efter bogen.

Kaspers ankesag bliver behandlet i juli.

FAKTA OM FORLØBET
Det er Guldborgsund Kommune, der har behandlet pensionssagen, fordi det er her, Kasper for tiden hører til som elev på Marie Grubbe Skolen.

Men da Sorø først sendte pensionspapirerne til Guldborgsund 7. oktober, var det umuligt at behandle sagen færdig inden Kaspers fødselsdag. Ressourceprofilen og de øvrige papirer var først på plads i februar, og derfor blev Kaspers sag først behandlet færdig på pensionsmødet i begyndelsen af maj.

Og selv om det er Guldborgsunds afgørelse, der ankes, er det - jf. retssikkerhedslovens § 9 C om mellemkommunal refusion ­- Sorø, der kommer til at bære udgiften til Kaspers førtidspension.

Fra LEV Bladet 4, 2012

Læs mere LEV 4 juni 2012

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap