25.07.2012

Så er den gal igen - leder på botilbud suspenderet i Ringsted

På et botilbud for voksne, blinde og svagtseende udviklingshæmmede er lederen suspenderet, og vil blive afskediget efter at en borger har henvendt sig til kommunen og politianmeldt lederen for opfordring til vold mod beboerne.

Botilbuddet Inge Mariehjemmet i Ringsted er et rigtig godt sted for de 18 beboere, hvis man ellers skal tro tilsynsrapporten fra 30.10.2011. Ringsted kommune bestiller et skærpet tilsyn efter henvendelse fra en borger om forholdene i botilbuddet. Det skærpede tilsyn fører så til at lederen suspenderes.

Jeg har overfor TV2 Øst givet udtryk for LEVs bekymringer vedr. de almindelige tilsyn. Vi har hver gang der har været sager som denne oplevet, at der foreligger en pæn og nydelig tilsynsrapport. Først efter, at det skærpede tilsyn har været inde over kommer de kritisable forhold frem, det er ikke godt nok.

Jeg håber, at Socialministeren snart kommer med sine planer for et tilsyn som virker.

Sytter Kristensen

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap