m-oestergaard-1-241011-nicky-bonne03-2.jpg 07.06.2012

Brev til minister: Bedre pædagoger og kvalitet er også et spørgsmål om uddannelse

Kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde for mennesker med udviklingshæmning trænger til et løft. En egentlig socialpædagogisk uddannelse er en del af løsningen, mener Landsfore­ningens LEVs formand, der derfor har skrevet til Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard.

Gode pædagoger er vigtige for mange mennesker med udviklingshæmning. Pædagogerne anno 2012 skal både kende til og anvende metoder, der understøtter den enkeltes udviklingsmuligheder, den daglige kommunikation, relationsdannelsen til andre osv. Det kræver en uddannelse, hvor man opnår viden om mennesker med udviklingshæmning. Men den gode pædagog skal også vide det lov­grundlag og de politiske værdier, som indsatsen for mennesker med udviklingshæmning hviler på. Det handler bl.a. om Serviceloven og FNs Handicapkonvention.

Det er langt fra alle nyuddannede pædagoger, som i dag får den nødvendige viden. Den socialpæda­go­giske uddannelse blev nedlagt i 1992 og lagt sammen med alle andre pædagoguddannelser til en enhedsuddannelse. Enhedsuddannelsen har formentlig været med til at svække den faglige udvik­ling i indsatsen for mennesker med udviklingshæmning i Danmark, mener LEVs landsformand, Sytter Kristensen:

  • Nutidens pædagoger skal i realiteten viden en masse om alt lige fra småbørn i vuggestuen, barnet i børnehaven, over stofmisbrugeren med hjemløshedsproblemer, til voksne med udviklings­hæmning eller med en senhjerneskade. Det er ganske enkelt ikke realistisk, og resultatet er, at mange pædagoger er helt uforberedte på den virkelighed, de møder efter uddannelsen.
  • Det giver ringere kvalitet i indsatsen. Til skade for sårbare mennesker, som kan have behov for specialiserede kompetencer.

Vent ikke på forsøg

Der er for nyligt udsendt en evaluering af pædagoguddannelsen. Følgegruppen til evalueringen foreslår med udgangspunkt i evalueringen, at der iværksættes forsøg med en mere specialiseret socialpædagogisk uddannelse. LEVs landsformand ser imidlertid ingen grund til at af­vente en flerårig forsøgsproces.

Derfor har landsformanden i dag skrevet et brev til Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard og opfordret ham til at sætte gang i arbejdet med etab­le­ring af en egentlig socialpædagogisk uddannelse.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap