folketingssalen.set.fra.talerstolen.med.olaf.rudes.landskabsmalerier.jpg 11.06.2012

Enigt Folketing: Mere lighed i sundhed

"Hvordan vil regeringen sikre lighed i sundhed for udviklingshæmmede?" Det var overskriften for en forespørgselsdebat i Folketinget den 7. juni. Debatten viste stor enighed på tværs af partierne. Både om, at der rent faktisk er et problem med udviklingshæmmedes lige adgang til sundhed, og at der er brug for at gøre noget ved det.

"… der er grund til alvorlig bekymring for, at der er tale om generelle problemer med ligebehandlingen af mennesker med udviklingshæmning i forhold til sundhedsydelser." Sådan skrev LEVs landsformand, Sytter Kristensen, til Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag i april måned (se hele brevet her /nyheder/2012/april/lige-adgang-til-sundhed.aspx ). Baggrunden var et samråd i Folketingets sundhedsudvalg, hvor det var uklart om ministeren mente, at der var reelle ligebehandlingsproblemer eller ej.

Stor enighed: Der er ligebehandlingsproblemer i sundhed!
Torsdag i sidste uge blev dette samråd fulgt op af en forespørgselsdebat i Folketinget. Det var Dansk Folkepartis Liselott Blixt, som havde rejst forespørgslen - og debatten viste et Folketing, hvor der er enighed om, at alle - udviklingshæmmet eller ej - har krav på lige behandling i det danske sundhedsvæsen. Der var også bred enighed om, at der faktisk er reelle problemer i forhold til mennesker med handicaps lige adgang til det danske sundhedsvæsen. Det Radikale Venstres, Camilla Hersom, sagde eksempelvis i sin ordførertale:
"I dag er der rejst en forespørgselsdebat om lighed i sundhed for udviklingshæmmede. Der er desværre også meget, der tyder på, at der for denne gruppe er et lighedsproblem. Landsforeningen LEV, der er organisation for udviklingshæmmede, har givet flere eksempler i sin henvendelse til Sundhedsudvalget"

LEVs Landformand, Sytter Kristensen, glæder sig over, at et samlet Folketing viser vilje til at se de reelle problemer i øjnene:
- Forespørgselsdebatten har sat retten til sundhed - også for mennesker med udviklingshæmning - på dagsordnen. Og politikerne har fået øje på, at der faktisk findes en del viden, som viser problemet. Det er et vigtigt skridt, og en forudsætning for at kunne handle, udtaler Landsformanden.

Vedtagelse i enighed
Der var en del fokus på FNs Handicapkonvention og de krav som den stiller til det danske samfund fra flere af ordførerne. Flere citerede artikel 25 om mennesker med handicaps krav på lige adgang til sundhedsydelser, forebyggelse mv.

Artikel 25 omtales også i den vedtagelse, som alle partierne i vedtog i enighed. Med reference til konventionen understreger vedtagelsen bl.a., at "…personer med handicap har ret til det samme udbud af sundhedsydelser af samme kvalitet, som gives til andre. Dette gælder også de personer, der bor i bosteder."

På et mere konkret niveau fremgår det af vedtagelsen, at Folketinget mener, "…at der bl.a. ved anvendelse af eksisterende data hos Statens Institut for Folkesundhed [skal] sættes fokus på personer med handicap, herunder mennesker med udviklingshæmning i arbejdet med at reducere ulighed i sundhed."

LEV: Vi kan også handle nu
LEVs landsformand synes godt vedtagelsen kunne have været mere ambitiøs. Men hun anerkender samtidigt, at et mere dækkende og solidt videns grundlag er vigtigt:
- Jeg havde gerne set en vedtagelse, der mere entydigt pålagde regeringen at tage konkrete initiativer for forbedring af sundheden for mennesker med udviklingshæmning. Vi har allerede en del viden, som fortæller noget om, hvor vi skal sætte ind. Sådan hørte jeg nu også en del af ordførerne i debatten, så det håber jeg, vi kan skubbe på for også sker i praksis.
- Når der foreligger bedre statistik fra Institut for Folkesundhed, så kan vi målrette indsatsen for at bekæmpe uligheden yderligere.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap