02.05.2012

Midtjyske kommuner: Går den – så går den

Avisen Kommunen beskriver i dag, hvordan en række midtjyske kommuner bevidst spekulerer i at træffe sociale afgørelser, som de godt ved bliver underkendt i ankesystemet. Det er "klart ulovligt", skriver Statsforvaltningen Midtjylland i en udtalelse. LEVs landsformand glæder sig over, at spekulationen i ankesystemet nu endelig er blevet dokumenteret.

En række midtjyske kommuner erkender åbent, at de bevidst udfordrer social- og beskæftigelseslovgivningen, når de træffer afgørelser på det sociale område. Det kan for eksempel være afgørelser om tildeling af en ledsageordning eller tildeling af socialpædagogisk bistand i et botilbud. Over for Statsforvaltningen Midtjylland forklarer kommunerne således, at målet er at "prøve lovens grænser af" for at finde ud af, om serviceniveauet på et konkret område kan presses længere ned.

Den praksis fremgår af høringssvar til Statsforvaltningen Midtjylland, som avisen Kommunen har fået indsigt i. Høringssvarene blev givet som del af en undersøgelse af den høje andel af klagesager på social- og beskæftigelsesområdet, hvor ankenævnene enten har ændret eller hjemvist kommunernes afgørelser.

På baggrund af høringssvarene melder Statsforvaltningen Midtjylland klart ud i forhold til kommunernes 'grænsesøgende adfærd'. Ifølge Kommunen karakteriserer Statsforvaltningen kommunernes praksis som "Klart ulovlig og muligt ansvarspådragende".

Taberne er de svageste
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, er tilfreds med Statsforvaltningens klare melding om kommunernes måde at spekulere i ankesystemet.

- Det har jeg sagt længe - og det er de svageste, som er taberne i det spil. Alle de borgere, som ikke magter at anke en afgørelse, og som ikke har nogen til at hjælpe dem med at gøre det, de bliver gidsler for kommuner, der helt har misforstået, hvad det vil sige at være en ansvarlig myndighed i et retssamfund.

- Jeg er dybt bekymret over den udvikling, som vi her får dokumenteret. Det er ganske enkelt ikke værdigt, når kommunerne er myndighed ud fra et princip om at 'går den - så går den', udtaler Sytter Kristensen.

Socialministeren må gribe ind
LEVs landsformand er helt overbevidst om, at der ikke blot er tale om et midtjysk fænomen, og hun forventer at socialminister Karen Hækkerup tager affære:

- Vi har masser af henvendelser i LEVs rådgivning om afgørelser, som er helt ude i skoven. Spekulationen i ankesystemet er en landsdækkende tendens. Og det skal stoppes nu. Jeg har vanskeligt ved at se, hvem andre end landets socialminister, der kan gøre det.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap