seksualitet_pa_dagsordenen_medium.jpg 02.05.2012

Udgivelse: Seksualitet på dagsordenen

At hjælpe mennesker som har behov for støtte til seksualitet er en opgave, der skal løses professionelt på lige fod med andre opgaver.

Socialstyrelsen udgiver i dag håndbogen "Seksualitet på dagsordenen", som beskæftiger sig med, hvad det vil sige, at have en professionel tilgang til andre menneskers seksualitet. Hvad skal man vide, hvad skal man kunne, og hvordan yder man i praksis en professionel indsats i forhold til seksualitet?

Formålet med håndbogen er at beskrive og komme med eksempler på, hvordan man kan udvikle og fastholde en professionel tilgang til arbejdet med seksualitet.

Du kan blandt andet læse om:

  • Forskellige typer af rådgivning og støtte som kan gives til voksne med funktionsnedsættelser
  • Afdækning af hjælp og støttebehov
  • Relevant lovgivning - hvad skal man være særligt opmærksom på?
  • Personlig og professionel etik
  • Kommunikation om seksualitet
  • Udarbejdelse og implementering af seksualpolitikker
  • Temaerne understøttes af en række eksempler på øvelser og redskaber, som kan anvendes i det daglige arbejde.


Håndbogen henvender sig primært til ledere, medarbejdere og studerende på det sociale område, som med udgangspunkt i serviceloven har til opgave at vejlede og støtte voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder også mennesker med sindslidelse eller demens.

Håndbogen er en videreudvikling og erstatning for den tidligere Vejledning om seksualitet uanset handicap.

Læs mere Hent håndbogen

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap