15.03.2012

Symbolpolitik og specialbørnehaver

Socialminister Karen Hækkerup (S) talte i weekenden for at afskaffe gratis daginstitutionspladser for børn med handicap. Argumentet er, at det skal skaffe penge til samfundets allersvageste. LEVs formand synes, det ligner ren symbolpolitik. Når der ikke er forældrebetaling, så er det fordi, der er tale om et behandlingstilbud. Vi taler om en ekstrem lille gruppe, og det offentliges samlede besparelse må være meget lille

Afskaf gratis daginstitutionspladser for handicappede børn, og afskaf folkepensionen og den kommunale rengøring til velstående ældre. Det er nogle af de emner, som Karen Hækkerup gerne vil have til debat. Formålet er angiveligt en prioriteringsdebat, hvor der skal fokus på, hvordan vi får frigjort midler til samfundets svageste.

LEVs formand, Sytter Kristensen, synes, at det er helt i orden med en samfundsmæssig prioriteringsdebat. Men socialministerens fokus på forældrebetaling for børn med handicap i specialinstitutioner rammer helt ved siden af.

- Det er altid rimeligt, at kaste et blik på, hvordan samfundets ressourcer anvendes. Om de anvendes effektivt, og om det sker med tilstrækkelig god begrundelse. At der er brug for en stærkere prioritering af samfundets mest udsatte - herunder ikke mindst børn og voksne med udviklingshæmning. Det kan jeg kun være enig med ministeren i.
- Men jeg synes, at fokus på forældrebetaling for træning og behandling af børn med handicap rammer helt ved siden af. Jeg bliver i hvert fald i tvivl om, hvorvidt ministeren har helt styr på, hvad baggrunden er for "fritagelsen". Når vi taler om behandling og træning efter § 32 i Serviceloven, så er der først og fremmest tale om et behandlingstilbud. De her børn visiteres jo på grund af et behov - det er ikke deres forældre, som søger om optagelse på grund af et pasningsbehov.
- Selvfølgelig kan det kan være helt rimeligt at kræve betaling for pasning - også hvis vi taler om børn med handicap. Og det sker jo også allerede. Men visiterede sociale ydelser, som behandling og træning, er en anden snak. Jeg synes, man må spørge sig selv, om der også er andre sundhedsmæssige og sociale behandlingsindsatser, som ministeren har tænkt sig at kræve betaling for, udtaler Sytter Kristensen

Meget beskeden indtægt for kommunerne
LEVs landsformand er desuden forundret over den interesse, som ministeren udviser i forhold til forældrebetalingen - og den prominente plads, det har fået i lanceringen af udspillet. På landsplan har vi at gøre med en meget begrænset gruppe børn, og indtægterne fra at pålægge deres forældre en forældrebetaling vil ikke frigøre voldsomt mange penge.

- Selvfølgelig kan man hente en beskeden indtægt til kommunerne på det her. Men jo ikke noget, der på nogen måde kan frigøre ressourcer i kommunerne i det omfang, som man kunne få indtryk af med den vægt, ministeren har lagt på netop dette område. Og så fremstår det altså mest som en symbolsk markering fra ministerens side.
- Ved ikke at forklare, hvorfor der er fritagelse for forældrebetaling for nogle af de mest handicappede børn, så risikere man at spille med på den absurde myte om, at handicappede er forkælede.

Beskyt specialbørnehaverne
De seneste par år er der nogle kommuner, som har kastet sig ud i angreb på specialbørnehaverne. Kommunerne forsøger at omdanne institutionerne til almindelige tilbud efter dagtilbudsloven, fordi de derved tror, at de kan opkræve forældrebetaling. LEVs formand synes, at ministeren hellere skulle interessere sig for, hvordan man kan beskytte den specialviden og -ekspertise, som kommer under pres i denne udvikling.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap