holde hånd hans juhl.jpg Foto: Hans Juhl 08.03.2012

Udvidelse af ledsageordningen for unge

Ledsageordningen efter servicelovens § 45 for unge mellem 16 -18 år udvides d. 15. marts 2012 til også at omfatte aldersgruppen 12 - 15 år.

Ledsageordning for unge skal med forældrenes accept tilbydes unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan færdes uden for hjemmet uden ledsagelse. Det kan være kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagsynede, unge med psykisk udviklingshæmning og andre, der af den ene eller anden grund er ude af stand til at færdes på egen hånd.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap