christiansborg.slot.set.fra.bassin.på.ridebanen(1).jpg 08.11.2012

Et tvivlsomt plaster på såret

Snydt igen! Det er den bekymring, som kommer til udtryk i LEVs høringssvar på regeringens lovforslag om frivillig overgang fra førtidspension efter den gamle ordning til den nye. Praktisk taget ingen mennesker med udviklingshæmning ser ud til at kunne få fordel af overgangen fra gammel til ny ordning.

I bemærkningerne til lovforslaget er der oplistet en række forhold, som tilsammen kan betyde, at det ikke vil være en fordel for den enkelte at overgå. Det handler om boligydelse versus boligsikring samt den vifte af tillæg, som typisk ydes til førtidspensionister efter gammel ordning.

I LEV er hovedindtrykket klart, at det hverken vil være en fordel for modtagere af højeste eller mellemste førtidspension at overgå til pension efter den nye ordning. Der er store forskelle fra person til person - for nogle vil der nærmest ikke være nogen forskel. Andre vil miste mere end tusind kroner om måneden.

Retter ikke op på urimelig skattereform
LEVs landsformand Sytter Kristensen mener ikke, at lovforslaget vil rette op på den urimelige forringelse af førtidspensionen, som kom med skattereformen.

- Når vi i LEV kritiserede skattereformens forringelse af førtidspensionen, så var svaret fra politikerne altid, at nu skulle vi jo også huske, at de "særligt sårbare førtidspensionister" var sikret mulighed for overgang fra gammel til ny førtidspension. Det ville være en stor fordel for dem, påstod man.
- Nu kan vi se, at det i hvert fald ikke gælder de mange førtidspensionister med udviklingshæmning, udtaler Sytter Kristensen.

Behov for styrket rådgivning
Herunder finder du et link til hele LEVs høringssvar til lovforslaget. Høringssvaret fokuserer bl.a. på behovet for, at der sikres adgang til en uvildig rådgivning om fordele og ulemper ved at overgå fra gammel til ny pension. LEV foreslår bl.a., at myndighederne forpligtes til sørge for opsøgende rådgivning for at undgå, at nogle vælger at skifte fra gammel til ny pension uden at have gennemskuet konsekvenserne fuldt ud.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap