12.11.2012

Finanslov lader store problemer uløste

Enhedslisten og regeringen skuffer med en finanslovsaftale, hvor store problemer for mennesker med udviklingshæmning ignoreres. Tilsynsreformen, hvis finansiering også er en del af finanslovsaftalen, er dog et vigtigt lyspunkt, mener LEVs landsformand.

Regeringen og Enhedslisten indgik i går søndag forlig om finansloven for 2013. Forliget blev indgået efter en periode med en del uenigheder mellem regeringen og dens parlamentariske grundlag. Ikke mindst om skattereformen fra i sommer, hvor Enhedslisten forlangte, at der i forbindelse med en kommende finanslovsaftale skulle ske kompensation "krone for krone" til dem, som var med til at betale for skattereformen. Ikke mindst mennesker med udviklingshæmning, som fik forringet reguleringen af deres førtidspension markant fra 2016.

Skuffende aftale
LEVs landsformand, Sytter Kristensen er skuffet over finanslovsaftalen:

- Jeg har aldrig rigtig troet på det der med "krone for krone". Men at vi skulle ende i en situation, hvor det reelt blev "ikke en krone", det havde jeg nok alligevel ikke regnet med.

- Vi har givet regeringen og dens støtteparti masser af forslag til, hvor der er påtrængende behov for at sætte ind. Fx en styrkelse af retssikkerheden for udsatte borgere, retskrav på ledsagelse for de allermest sårbare borgere i botilbud eller en løsning på problemet med de meget høje huslejer, som mange unge udviklingshæmmede må leve med. Alle presserende problemer der kunne være taget hul på i finanslovsaftalen.

Tilsynet får et løft
På et enkelt område i finanslovsaftalen er LEVs landsformand dog positiv. Det drejer sig om finansieringen af reformen af tilsynet med døgntilbud for blandt andre voksne udviklingshæmmede samt udsatte børn og unge. I finanslovsaftalen afsættes der 21 mio. kr. i 2013, 42 mio. kr. i 2014 og 2015 og 35 mio. kr. i 2016 og frem.

- Det er vigtigt med ekstra penge til tilsynsopgaven. For tilsynsreformen handler jo ikke kun om kontrol. Det kan også blive en udviklingsindsats i forhold til tilbuddene på området. Og det er tiltrængt en del steder.

- Men tilsynsreformen var jo allerede forhandlet på plads forud for selve finansloven, og med et samlet Folketing bag. Så noget resultat af finanslovsforhandlingerne kan man vist ikke kalde det, udtaler Sytter Kristensen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap