beatricetv2.jpg Fra TV2.dk 23.10.2012

Lægers nej til at 5-årig pige kan få transplanteret et nyt hjerte har skabt røre

Har vi alle lige ret til organtransplantation, hvis vi har behov - og hvis vi i øvrigt lever op til de medicinske kriterier for en transplantation? Det spørgsmål er kommet til debat, efter at Ekstra Bladet i weekenden bragte historien om Beatrice på fem år, der har en alvorlig hjertefejl. Beatrice er nemlig også udviklingshæmmet - og det var grunden til, at lægerne sagde nej til transplantation.

Den femårige Beatrice Julsdorf har en alvorlig hjertefejl, som i nogle tilfælde kan afhjælpes med en transplantation. Alligevel fik hendes forældre tilbage i 2010 afslag på en hjertetransplantation til Beatrice med den begrundelse, at deres datter er udviklingshæmmet.

Lægerne forklarer til forældrene, at Beatrice ikke vil være i stand til at forstå, hvad hun giver samtykke til i forbindelse med de mange fremtidige behandlinger. Lægerne mener så at sige, at Beatrice aldrig vil være i stand til at sige fra over for den behandling, som en transplantation kræver. Og som medfører mange bivirkninger, ubehag og svære valg senere i livet.

Men flere læger erkender også, at den store mangel på egnede donorhjerter har indflydelse, for det bringer lægerne i nogle vanskelige etiske prioriteringssituationer. Hvem skal have et af de få hjerter, når nu der ikke er nok til alle?

Oven på historien i Ekstra Bladet har der været adskillige kommentarer fra både politikere og organisationer, herunder Landsforeningen LEV. Blandt sundhedspolitikerne i Folketinget er der flere, som udtrykker sig meget kritisk om lægernes beslutning om Beatrice.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt udtaler eksempelvis til Ekstra Bladet: "Det skal naturligvis altid være en lægefaglig vurdering, som sikrer, at det er den bedst egnede, der får organet, så man sikrer, at der er mindst mulig chance for at kroppen frastøder organet. Det skal aldrig være på grund af, om man er udviklingshæmmet." Samme linje er der i flere andre sundhedspolitikeres udmeldinger,

LEVs landsformand Sytter Kristensen mener, at vi som samfund skal være meget på vagt over for, hvor vi ender, når man kan sorteres fra på grund af handicap.

- Hvis man ikke kan blive hjertetransplanteret, fordi man er udviklingshæmmet, hvad bliver så det næste? Er der andre behandlinger, som skal forbeholdes børn eller voksne, som ikke er udviklingshæmmede? Det er en ubehagelig glidebane, som vi må stoppe med det samme.

- Vi må stå fast på, at lægerne ikke skal dømme mennesker med udviklingshæmning ude blot på grund af deres handicap. Det er uetisk synes jeg - og så strider det mod danske værdier for et sundhedsvæsen med lighed for alle.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap