29.10.2012

LEV og DH til Sundhedsminister: Børn med handicap har samme ret til transplantation

"Det er en stærkt bekymrende glidebane, når mennesker frasorteres og nedprioriteres med begrundelse i handicap." Sådan skriver DHs formand og LEVs landsformand i et fælles brev til Sundhedsminister Astrid Krag oven på Beatrice-sagen, hvor en pige, der i dag er fem år gammel, ikke kunne få en hjertetransplantation fordi hun er udviklingshæmmet.

I brevet opfodrer DHs formand Stig Langvad og LEVs landsformand Sytter Kristensen, sundhedsministeren til at tage initiativer, som bl.a. kan forbedre sundhedspersonalets kendskab til rettigheder for mennesker med handicap - samt respekt for samfundets mangfoldighed.

"Vi vil indtrængende opfordre dig til at tage denne sag alvorligt ved at sikre anerkendelse af og i praksis håndhævelse af, at alle mennesker har de samme rettigheder. Også personalet i sundhedssektoren må kende og forstå disse rettigheder og i praksis respektere samfundets mangfoldighed" skriver de to formænd blandt andet.

I brevet argumenterer de to formænd desuden for, at sagen om Beatrice både indeholder brud på værdierne bag den danske velfærdsstat - og markante krænkelser af FNs Handicapkonvention. De konstaterer således blandt andet, at handicapkonventionens artikel 25 om lige ret til sundhed, åbenlyst er overtrådt i sagen om Beatrice

Sytter Kristensen siger om baggrunden for at hun og Stig Langvad har valgt at rette henvendelse til sundhedsministeren i sagen:

- Sagens om Beatrice er principiel. Det handler grundlæggende om, at vi alle har krav på lige adgang til sundhed. Uanset om vi har et handicap.

- Beatrice-sagen er desværre ikke det eneste eksempel på at udviklingshæmning kan være en barrierer for lige behandling i sundhedsvæsnet. Det er problematisk - men heldigvis er det også min oplevelse at Sundhedsministeren har fået øjnene op for at det er et område, hvor der har behov for fokus og for nye initiativer.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap