url.jpg 09.10.2012

Socialminister på afveje i sag om pædofilidømte

Socialministeren vil tilsyneladende give personalet i bosteder en kompetence, som hidtil har været forbeholdt domstolene. Personalet, i diverse bosteder for mennesker med udviklingshæmning, skal kunne inddrage computer og telefon fra pædofildømte. LEVs landsformand undrer sig over hvorfor det er nødvendigt med særregler for udviklingshæmmede.

For godt et par uger siden faldt der dom i en meget omtalt straffesag mod en mand med udviklingshæmning. Han blev dømt for besiddelse af børnepornografi og for trusler mod børn via internettet. Dommen betyder blandt andet, at manden ikke må bruge telefon og internet uden at være under opsyn af personalet på Kofoedsminde, hvor han, på grund af en tidligere dom for pædofili, bor.

I fredags bekendtgjorde socialminister Karen Hækkerup i TV2 Nyhederne, at hun vil arbejde for en ændring af Serviceloven, der gør det muligt for personalet i bostederne at beslutte om man skal inddrage computer og telefon fra udviklingshæmmede, der er domsanbragte. TV2 citerer bl.a. socialministeren på følgende måde:

"Det er grotesk, at udviklingshæmmede har haft mulighed for stadigvæk at genere børn, selv om de har været dømt (…) Og derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan lukke det her hul. Det gør vi, ved at give personalet mulighed for at tage computere og telefoner fra dem og også overvåge, hvordan de bruger internettet"

Landsforeningen LEVs formand, Sytter Kristensen, opfordrer socialministeren til at overveje sin retorik i denne sammenhæng:

- Ingen vil jo fremstå som nogle, der forsvarer pædofile. Heller ikke jeg. Selvfølgelig skal overgreb på børn bekæmpes og forebygges.

- Men socialministeren burde overveje den måde hun udtaler sig på. I forsøget på at skjule, at man jo nærmest er i gang med at lovgive på baggrund af en enkeltsag, så taler ministeren problemet op. Det er helt ude af proportioner og jeg er bange for, at det er med til at påvirker det generelle billede af mennesker med udviklingshæmning i befolkningen negativt. Det synes jeg er en høj pris, udtaler Sytter Kristensen.

Landsformanden opfordrer socialministeren til at tænke sig om, inden hun ændrer serviceloven på det her område:

- Man skal altid vogte sig for ikke at gå over genvind for at fremstå handlekraftig. Ministeren taler jo om at give kommunalt ansatte kompetence til at fratage folk grundlovssikrede rettigheder.

- Jeg er helt med på at det kan være nødvendigt og rimeligt at man i disse særlige tilfælde kan begrænse og overvåge adgangen til internet og telefon. Men jeg synes det er en sag for domstolene at besluttet - ikke for kommunalt ansatte.

Sytter Kristensen henviser i den forbindelse til, at dommen i den sag, som igangsatte hele debatten, viser, at der allerede er en løsning. Dommen betyder som nævnt, at manden ikke må bruge telefon og internet, uden at være under opsyn af personalet. Men for Sytter Kristensen er det en afgørende forskel, at det sker på baggrund af en dom i det danske retssystem. Hun er derimod meget skeptisk over for, at den slags indgreb skal kunne gennemføres, fordi personalet i et botilbud eller nogle kommunalpolitikere synes, at det kunne være det bedste.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap