rep2012_ytringsfrihed.jpg 08.10.2012

Udtalelse fra LEVs repræsentantskabsmøde: Ytringsfrihed for alle

Mennesker med udviklingshæmning, som har behov for specialiseret og omfattende hjælp til at kommunikere, har betalt dyrt for krisen i kommunernes økonomi. For dem har kvalitet og tilstrækkelig hjælp i hverdagen afgørende betydning for at kunne realisere retten til en tilværelse, hvor de selv bestemmer, og hvor de er i kontakt med verden.

Vi har alle behov for at kunne udtrykke vores ønsker, værdier og holdninger. Vi har alle den samme ret til at kunne kommunikere - vi har alle ytringsfrihed. Men ikke alle har de samme forudsætninger for at ytre sig - nogle er afhængige af både hjælpemidler og omfattende støtte fra personale med erfaring og højt specialiserede kompetencer.

Indsatsen for mennesker med omfattende kommunikationshandicap er i de senere år blevet udsat for betydelige og gentagende besparelser. Det gælder eksempelvis i forhold til udvikling og vedligeholdelse af specialviden på området. Men det handler også om omfattende beskæringer på det personale, som skal yde hjælpen i hverdagen.

I Landsforeningen LEV savner vi en politisk erkendelse af, at besparelser på hjælpen til mennesker med omfattende kommunikations- og udviklingshandicap, rammer ekstra hårdt. De besparelser har direkte og alvorlig betydning for det at kunne leve et meningsfuldt liv med selvbestemmelse og værdighed.

Er den økonomiske krise i velfærdsstaten Danmark virkelig så dyb, at der ikke er råd til et anstændigt niveau i hjælpen til denne gruppe borgere? Eller taler vi snarere om et holdningsskred blandt ansvarlige politikere og embedsmænd.

LEV forlanger, at de ansvarlige tager vores bekymring alvorligt og handler. Det kræver en prioritering af det nationale videns- og forskningsarbejde på området og en reel sikring af den nødvendige hjælp til at ytre sig og kommunikere - uanset handicap.

 

Udtalelsen blev vedtaget på LEVs repræsentantskabsmøde den 6.-7. oktober i Fredericia.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap