solvænget allerod.jpg 20.09.2012

Bedre boliger, ja tak – men ikke nye superinstitutioner

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter har haft et forslag i høring om forbedring af kommunernes muligheder for at bygge almene boliger. I DHs høringssvar er man positiv over for ændringen, men understreger samtidig, at det ikke må føre til bygningen af endnu flere institutionslignende boliger til mennesker med handicap.

Kort fortalt betyder lovforslaget, at kravene til den såkaldte kommunale grundkapital nedsættes fra de nuværende 14 pct. til 10 pct. Det betyder, at det bliver billigere for kommunerne at sætte byggerier af almene boliger i gang. Det er en fordel for de mange mennesker med udviklingshæmning, der enten bor i gamle, små og utidssvarende boliger/botilbud, eller som er på venteliste til en egnet bolig.

Stop genopførelsen af institutioner
I DHs høringssvar, som LEV også har bidraget til, beskrives en bekymrende udvikling i bygningen af boliger til mennesker med handicap:

"Aktuelt ser vi desværre en markant tendens til, at kommunerne i stigende grad samler indsatsen for mennesker med handicap i større, institutionslignende boliger. Hovedparten af disse institutionslignende boliger opføres også efter reglerne om almene ældreboliger, men de fremstår i bekymrende grad som eksempler på genopførelse af fortidens totalinstitutioner - blot i en mere moderne udgave."

På den baggrund opfordrer høringssvaret til, at der tages konkrete initiativer for at bremse denne udvikling:

"DH vil opfordre til, at der tages effektive skridt til at bremse denne udvikling. DH vil derfor anbefale, at der i reglerne specifikt indskrives en række krav til boligernes karakter, der kan modvirke tendenserne til geninstitutionaliseringen af boligforholdende for mennesker med handicap."

Ikke flere huslejestigninger
Høringssvaret udtrykker desuden bekymring for, om ændringen i reglerne om den kommunale grundkapital - direkte eller indirekte - kan føre til huslejestigninger for beboerne. Huslejer, som i mange tilfælde er alt for høje:

"DH vil derfor bede om, at der i forbindelse med den videre lovforberedelse skabes fuld klarhed over, hvorvidt der med lovforslaget er 100 pct. sikkerhed for, at beboeren ikke pålægges en forhøjet huslejeomkostning. Hverken på kort eller længere sigt."

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden