folketingssalen.jpg 17.09.2012

Et bedrøveligt signal - skattereformen vedtaget

Nu har et flertal i Folketinget vedtaget en skattereform, der betyder, at førtidspensionister, herunder tusindvis af mennesker med udviklingshæmning, mister op imod 10.000 kr. årligt i år 2023 i forhold til den nuværende reguleringsordning. Et bedrøveligt signal til samfundets sårbare borgere, siger LEVs landsformand.

Torsdag i sidste uge tredjebehandlede Folketinget den skattereform, der blev indgået politisk forlig om kort inden sommerferien. Debatten var langstrakt og til tider i en skarp tone. Men afstemningen i relation til forringelsen af førtidspensionen og andre overførsler endte helt som forventet: Regeringspartierne (undtaget Özlem Cekic fra SF), Venstre og De konservative stemte for, og dermed er lovforslaget vedtaget.

LEVs landsformand Sytter Kristensen synes, at det er helt skævt, at mennesker med en førtidspension skal betale for skattelettelser:

- Jeg er helt med på, at der også er positive ting i aftalen, eksempelvis for nogle af dem, som i dag får en meget lav pension på gammel ordning. Men de forbedringer betales jo af andre førtidspensionister.

- Det er stadig et bedrøveligt signal, som samfundet sender til tusindvis af mennesker med udviklingshæmning og andre på førtidspension: "Du formår ikke at arbejde, så derfor skal du være relativt fattigere de næste ti år." Den logik bryder jeg mig ikke om, udtaler Sytter Kristensen.

DF og EL kritiserer reformen i Folketinget
Dansk Folkeparti og Enhedslisten var særligt aktive i debatten om lovforslaget. Politikere fra begge partier stillede konstant kritiske spørgsmål til ordførerne fra de partier, som støttede forslaget. "Mener ordføreren, at det er rimeligt, at mennesker, der er så handicappede og har så stor en nedsat funktionsevne, skal betale for skattelettelser? Mener ordføreren, at det er social lighed, at ting simpelt hen skal finansieres gennem dem?" spurgte DF's Karina Adsbøl blandt andet Det Radikale Venstres ordfører Rasmus Helveg Petersen.

Svaret fra Rasmus Helveg Petersen kryber uden om rimeligheden i finansieringen: "Vi mener, at den her reform, vi debatterer i dag, samlet set vil styrke dansk økonomi betydeligt og skabe en højere beskæftigelse og flytte folk fra passiv forsørgelse til at kunne forsørge sig selv. Det er vores hovedsigte med reformen. Men vi prøver ikke at sige, at der ikke er nogle finansieringselementer, som alle naturligvis ikke er lige glade for".

I debatten henviste Karina Adsbøl flere gange til det brev, som LEVs landsformand sendte til samtlige medlemmer af Folketinget umiddelbart efter skatteforligets indgåelse før sommerferien - læs brevet her.

Umiddelbart inden afstemningen om lovforslaget bad Enhedslistens Stine Brix ekstraordinært om mulighed for at udtale sig. Her bad hun hendes folketingskolleger tænke sig om en ekstra gang, inden de stemte for forslaget, fordi regeringen og forligspartierne bag skatteaftalen er ved at indføre et unødvendigt skarpt skel mellem mennesker på og uden for arbejdsmarkedet.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap